SharePoint
portal
Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2019 đối với 05 Dự án công trình tại các huyện Nam Sách, Thanh Miện, Gia Lộc, Kinh Môn và Cẩm Giàng
  Cập nhật: 9/15/2019 5:27 PM

Ngày 11/9/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 3157/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2019 đối với  05 Dự án công trình tại các huyện Nam Sách, Thanh Miện,  Gia Lộc, Kinh Môn và Cẩm Giàng.

Theo đó, UBND tỉnh quyết định Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung về vị trí, diện tích, cơ cấu loại đất trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2019, UBND tỉnh phê duyệt tại 05 Quyết định: số 415/QĐ-UBND, số 417/QĐ-UBND, số 418/QĐ-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2019, số 521/QĐ-UBND ngày 01 tháng 02 năm 2019 và Quyết định số 2849/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2019; cụ thể như sau:

1. Dự án: Cơ sở sản xuất và dịch vụ thương mại của hộ kinh doanh cá thể Nguyễn Văn Dương, xã Hồng Phong, huyện Nam Sách; tại biểu 10/CH, dòng thứ 5 Mục II.1 Danh mục công trình, dự án thực hiện năm 2019 huyện Nam Sách của Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất huyện Nam Sách năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường ký xác nhận ngày 27/12/2018, diện tích 0,08 ha, thuộc thửa đất số 590, 636, tờ bản đồ số 6, xã Hồng Phong, huyện Nam Sách; gồm Đất trồng lúa (LUC)  0,08 ha; bổ sung, điều chỉnh thành:

- Dự án: Cơ sở kinh doanh đồ gỗ nội thất và đồ gỗ mỹ nghệ của Công ty TNHH TM Thảo Anh, diện tích 1.045 m2, thuộc các thửa số 483, 589, 590, 636, 637, 650, tờ bản đồ số 6, xã Hồng Phong, huyện Nam Sách; gồm đất trồng lúa (LUC) 897 m2, đất giao thông (DGT) 120 m2,  đất thủy lợi (DTL) 28 m2;

- Văn bản pháp lý: Quyết định chủ trương đầu tư số 1890/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2019 của UBND tỉnh.

2. Dự án: Cụm công nghiệp Đoàn Tùng, huyện Thanh Miện, thuộc xã Đoàn Tùng, huyện Thanh Miện: tại biểu 10/CH, dòng thứ tư Mục I.2.3.1, Danh mục công trình, dự án thực hiện năm 2019 huyện Thanh Miện của Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất huyện Thanh Miện 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường ký xác nhận ngày 27/12/2018, diện tích 9,9 ha, loại đất: Đất trồng lúa (LUC) 9,5 ha; Đất giao thông DGT) 0,4 ha;

Điều chỉnh, bổ sung như sau:

- Bổ sung dự án: Nhà máy sản xuất giày dép số 2 - Chủ đầu tư: Công ty TNHH Vietstar, diện tích đất 4,6 ha (nằm trong danh mục được HĐND tỉnh chấp thuận thu hồi thu hồi 9,9 ha, chuyển mục đích sử dụng 9,5 ha đất trồng lúa tại Cụm công nghiệp Đoàn Tùng, huyện Thanh Miện theo Nghị quyết số 24/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018), thuộc các thửa đất số 1874, 1876, 1877, 1884, ...1887, 3006 ....3056, tờ bản đồ số 11, tỷ lệ 1/2000, xã Đoàn Tùng; gồm đất trồng lúa  41.792 m2; đất giao thông (DGT) 3.371,7 m2; đất thủy lợi (DTL) 897 m2; Chuyển mục đích sử dụng sang loại đất: Đất cụm công nghiệp (SKN).

- Điều chỉnh cụm công nghiệp Đoàn Tùng, huyện Thanh Miện (còn lại sau khi đã bổ sung dự án Nhà máy sản xuất giày dép số 2): diện tích 5,3 ha; trong đó sử dụng từ đất trồng lúa (LUC) 5,32 ha.

3. Dự án: Đất sản xuất phi nông nghiệp, xã Đoàn Thượng, huyện Gia Lộc: tại biểu 10/CH, dòng thứ ba, Mục II.1 Danh mục công trình, dự án thực hiện năm 2019 huyện Gia Lộc của Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất huyện Gia Lộc năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường ký xác nhận ngày 27/12/2018, diện tích 8,5 ha, loại đất: Đất trồng lúa (LUC) 8,0 ha; Đất giao thông DGT) 0,15 ha; đất thủy lợi (DTL) 0,35 ha;

Điều chỉnh, bổ sung như sau:

- Bổ sung Dự án Cửa hàng kinh doanh xăng dầu và bãi trông giữ xe:

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Phú Thái; diện tích 11.378 m2, thuộc các thửa đất từ số 994, 995, 1032... đến 1655, tờ bản đồ số 4, xã Đoàn Thượng, huyện Gia Lộc; gồm các loại đất: đất trồng lúa (LUC) 10.612 m2, đất giao thông (DGT) 592 m2, đất thủy lợi (DTL) 174 m2.

- Điều chỉnh Dự án Quy hoạch đất sản xuất phi nông nghiệp, xã Đoàn Thượng, huyện Gia Lộc, tạo quỹ đất thu hút đầu tư: Diện tích 71.622 m2, thuộc các thửacủa tờ bản đồ số 4, 6, xã Đoàn Thượng, huyện Gia Lộc; gồm các loại đất: đất trồng lúa (LUC) 71.000 m2, đất giao thông (DGT) 400 m2, đất thủy lợi (DTL) 222 m2.

4. Công trình các điểm dân cư xen kẹp xã An Phụ, huyện Kinh Môn: tại biểu 10/CH,  dòng thứ 12 mục B.I.3 Danh mục công trình, dự án thực hiện năm 2019 huyện Kinh Môn – Báo cáo thuyết minh Kế hoạch sử dụng đất huyện Kinh Môn năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường ký xác nhận ngày 27/12/2018 có ghi: thuộc các thửa số 374 tờ 11, thửa 148, 149, 121, 122, 103, 104, 105 tờ 3, thửa 11, 13 tờ 7, thửa 182 tờ 54, thửa 358 tờ 68, thửa 374,375, 376 tờ 11 và thửa 147, 148 tờ 46.

Điều chỉnh như sau: thuộc các thửa số 103, 104, 105, 121, 122, 148, 149, 163, 164, 166, 381, 382 tờ 3; thửa 11, 12, 45, 62, 63, 65, 66 tờ 7; thửa 433, 466, 525, 526 tờ 14; thửa 13, 139, 140-146 tờ 56; thửa 155,156, 157 tờ 63 và thửa 376, 377, 378, 379 tờ số 7.

5. Dự án: Cơ sở giết mổ tập trung gia súc, gia cầm sạch và cho thuê nhà xưởng của Công ty cổ phần nông trại Việt: tại dòng thứ 25 Mục II.25 Danh mục công trình, dự án bổ sung vào kế hoạch sử dụng đất các huyện, thành phố (lần 2) năm 2019 kèm theo Quyết định số 2849/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2019 ghi: loại đất thương mại dịch vụ (TMD); điều chỉnh thành: đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp (SKC).

Xem chi tiết và tải vể văn bản: QDDI-2019-3157-1.signed.pdf

 
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn:
Bản đồ hành chính tỉnh Hải Dương
Thông tin chỉ đạo điều hành
Thông tin tra cứu
Danh bạ Sở Ban Ngành
Danh bạ UBND các Huyện TP-TX
Số điện thoại cần biết
Các tuyến xe buýt
Các hãng taxi
Các Văn phòng Công chứng
Bảng khung giá đất
Lịch phát sóng đài truyền hình
Lịch cắt điện
Kết quả XSKT
na
na
na
na
na
na
na
qc
na
qc
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 18880201

Cơ quan chủ quản:Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương
Trưởng Ban Biên tập: Ông Lương Văn Cầu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương
Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương
Đơn vị thực hiện: Trung Tâm Công nghệ thông tin - Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương
Địa chỉ: Số 45 Quang Trung - TP Hải Dương
Điện thoại: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn, ubndthd@gmail.com