SharePoint
portal
Quyết định về việc điều chỉnh hình thức thuê đất cho Công ty cổ phần kim khí quốc tế Việt Nhật thuê tại Quyết định số 1378/QĐ-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh
  Cập nhật: 8/16/2019 7:30 AM

Ngày 12/8/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2820/QĐ-UBND về việc điều chỉnh hình thức thuê đất cho Công ty cổ phần kim khí quốc tế Việt Nhật thuê tại Quyết định số 1378/QĐ-UBND ngày 18 tháng 4  năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh quyết định:

1. Điều chỉnh “hình thức thuê đất” cho Công ty cổ phần kim khí quốc tế Việt Nhật thuê tại (dấu gạch ngang (-)  thứ 3) mục 2 Điều 1 Quyết định số 1378/QĐ-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh “Về việc thu hồi đất, cho Công ty cổ phần kim khí quốc tế Việt Nhật thuê và điều chỉnh diện tích đất thuê của Công ty TNHH Một thành viên Thuận Phát Hải Dương tại xã Hưng Thịnh, huyện Bình Giang”, từ “Hình thức thuê đất: trả tiền thuê đất một lần” sang “Hình thức thuê đất”: trả tiền thuê đất hàng năm.

2. Các nội dung khác tại Quyết định số 1378/QĐ-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh giữ nguyên không thay đổi.

Xem chi tiết và tải về văn bản: QDDI-2019-2820-1.signed.pdf

 
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn:

Cơ quan chủ quản:Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương
Trưởng Ban Biên tập: Ông Lương Văn Cầu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương
Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương
Đơn vị thực hiện: Trung Tâm Công nghệ thông tin - Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương
Địa chỉ: Số 45 Quang Trung - TP Hải Dương
Điện thoại: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn, ubndthd@gmail.com