SharePoint
portal

Skip Navigation LinksQuyết-định-về-việc-điều-chỉnh-nội-dung-thuê-đất-tại-Quyết-định-số-1838

Quyết định về việc điều chỉnh nội dung thuê đất tại Quyết định số 1838/QĐ-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh
  Cập nhật: 8/16/2019 7:28 AM

Ngày 5/8/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2740/QĐ-UBND về việc điều chỉnh nội dung thuê đất tại Quyết định số 1838/QĐ-UBND  ngày 27 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh quyết định:

1. Điều chỉnh hình thức thuê đất tại mục 1, Điều 1 Quyết định số 1838/QĐ-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2019 của UBND tỉnh “Về việc cho Công ty TNHH sản xuất và kỹ thuật HT thuê đất tại xã Gia Xuyên, huyện Gia Lộc” như sau: “Hình thức thuê đất: trả tiền thuê đất một lần”, sang hình thức thuê đất: trả tiền thuê đất hàng năm.

2. Các nội dung khác tại Quyết định số 1838/QĐ-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2019 của UBND tỉnh vẫn giữ nguyên, không thay đổi.

Xem chi tiết và tải về văn bản: QDDI-2019-2740-1.signed.pdf

 
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn:

Cơ quan chủ quản:Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương
Trưởng Ban Biên tập: Ông Lương Văn Cầu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương
Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương
Đơn vị thực hiện: Trung Tâm Công nghệ thông tin - Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương
Địa chỉ: Số 45 Quang Trung - TP Hải Dương
Điện thoại: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn, ubndthd@gmail.com