SharePoint
portal
Quyết định về việc điều chỉnh tên tổ chức sử dụng đất và điều chỉnh diện tích đất giao cho Bệnh viện đa khoa huyện Thanh Hà
  Cập nhật: 9/4/2019 9:55 AM

Ngày 30/8/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 3057/QĐ-UBND về việc điều chỉnh tên tổ chức sử dụng đất và điều chỉnh diện tích đất giao cho Bệnh viện đa khoa huyện Thanh Hà quản lý sử dụng tại thị trấn Thanh Hà, huyện Thanh Hà

Theo đó, UBND tỉnh quyết định:

1. Điều chỉnh tên tổ chức được giao đất và diện tích giao mở rộng khuôn viên tại Quyết định số 2836/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2018 của UBND tỉnh “Về việc thu hồi đất; giao cho Bệnh viện đa khoa huyện Thanh Hà quản lý, sử dụng, tại thị trấn Thanh Hà, huyện Thanh Hà” như sau:

a) Tên tổ chức được giao đất: từ “Bệnh viện đa khoa huyện Thanh Hà”, thành Trung tâm y tế huyện Thanh Hà.

b) Về diện tích: điều chỉnh diện tích đất giao tại mục 1, Điều 1, từ  “1.972,2 m2 đất”, thành 1.901,9 m2.

2. Bổ sung cụm từ sau vào mục 1, Điều 1 (trước mục 2, Điều 1): giao 70,3m2 đất nằm trong hành lang đường 390 B cho UBND thị trấn Thanh Hà quản lý theo quy định.

 

  Vị trí, ranh giới xác định theo Sơ đồ thửa đất tỷ lệ 1/500, do Trung tâm phát triển quỹ đất, Trung tâm y tế huyện Thanh Hà và UBND thị trấn Thanh Hà lập ngày 06 tháng 9 năm 2018.

3. Các nội dung khác tại Quyết định số 2836/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2018 của UBND tỉnh giữ nguyên, không thay đổi.

Xem chi tiết và tải về văn bản: QDDI-2019-3057-1.signed.pdf

 
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn:

Cơ quan chủ quản:Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương
Trưởng Ban Biên tập: Ông Lương Văn Cầu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương
Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương
Đơn vị thực hiện: Trung Tâm Công nghệ thông tin - Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương
Địa chỉ: Số 45 Quang Trung - TP Hải Dương
Điện thoại: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn, ubndthd@gmail.com