SharePoint
portal
Quyết định về việc cho Công ty cổ phần đầu tư và giáo dục quốc tế Ánh Dương thuê đất tại thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng
  Cập nhật: 8/16/2019 7:29 AM

Ngày 12/8/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2813/QĐ-UBND về việc cho Công ty cổ phần đầu tư và giáo dục quốc tế Ánh Dương thuê đất tại thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng.

Theo đó, UBND tỉnh quyết định cho Công ty cổ phần đầu tư và giáo dục quốc tế Ánh Dương thuê 1.500 m2 đất tại thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng (trong Khu dân cư mới thuộc phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương và thôn Trụ, thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng) để thực hiện dự án Trường mầm non SUNSHINE II theo Quyết định chủ trương đầu tư số 465/QĐ-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2019 của UBND tỉnh.

- Loại đất cho thuê: Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo (mã loại đất: DGD);

- Thời hạn cho thuê đất: từ ngày ban hành Quyết định này đến ngày 30 tháng 01 năm 2049 (theo thời hạn hoạt động của dự án tại Quyết định chủ trương đầu tư số 465/QĐ-UBND ngày 30/01/2019 của UBND tỉnh); 

- Hình thức thuê đất: Trả tiền thuê đất hàng năm.

Xem chi tiết và tải về văn bản: QDDI-2019-2813-1.signed.pdf

 
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn:

Cơ quan chủ quản:Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương
Trưởng Ban Biên tập: Ông Lương Văn Cầu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương
Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương
Đơn vị thực hiện: Trung Tâm Công nghệ thông tin - Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương
Địa chỉ: Số 45 Quang Trung - TP Hải Dương
Điện thoại: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn, ubndthd@gmail.com