SharePoint
portal
Quyết định về việc chuyển mục đích sử dụng đất, cho Công ty cổ phần thương mại và vận tải An Minh thuê đất tại xã Thanh Quang, huyện Nam Sách
  Cập nhật: 9/11/2019 4:24 PM

Ngày 3/9/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 3077/QĐ-UBND về việc chuyển mục đích sử dụng đất, cho Công ty cổ phần thương mại và vận tải An Minh thuê đất tại xã Thanh Quang, huyện Nam Sách.

Theo đó, UBND tỉnh quyết định:

1. Chuyển mục đích sử dụng 29.457 m2 đất tại xã Thanh Quang, huyện Nam Sách (trong đó 16.948 m2 đất trồng lúa Công ty cổ phần thương mại và vận tải An Minh nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và 12.509 m2 đất UBND huyện Nam Sách đã thu hồi, giải phóng xong mặt bằng); gồm 24.670 m2 đất trồng lúa (LUC), 2.074 m2 đất trồng cây hàng năm khác (BHK), 1.089  m2 đất giao thông (DGT) và 1.624 m2 đất thủy lợi (DTL).

2. Cho Công ty cổ phần thương mại và vận tải An Minh thuê 27.074 m2 đất (25.000 m2 phía trong đê, trong đó có có 1.683 m2 đất nằm trong hành lang đường điện; 2.074 m2 phía ngoài đê sông Kinh Thầy) để thực hiện dự án Bến bãi kinh doanh vật liệu xây dựng và bốc xếp hàng hóa theo Quyết định chủ trương đầu tư số 1748/QĐ-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2018 của UBND tỉnh.

Xem chi tiết và tải về văn bản: QDDI-2019-3077-1.signed.pdf

 
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn:

Cơ quan chủ quản:Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương
Trưởng Ban Biên tập: Ông Lương Văn Cầu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương
Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương
Đơn vị thực hiện: Trung Tâm Công nghệ thông tin - Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương
Địa chỉ: Số 45 Quang Trung - TP Hải Dương
Điện thoại: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn, ubndthd@gmail.com