SharePoint
portal
Quyết định về việc chuyển mục đích sử dụng đất để đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Ngô Quyền, huyện Thanh Miện
  Cập nhật: 8/16/2019 7:31 AM

Ngày 12/8/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2822/QĐ-UBND về việc chuyển mục đích sử dụng đất để đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Ngô Quyền, huyện Thanh Miện.

Theo đó, UBND tỉnh quyết định chuyển mục đích sử dụng 16.188 m2 đất (UBND huyện Thanh Miện đã thu hồi, thực hiện xong việc giải phóng mặt bằng); gồm đất chuyên trồng lúa nước (LUC) 13.939 m2, đất bằng trồng cây hàng năm khác (BHK) 402 m2, đất trồng cây lâu năm (CLN) 358 m2, đất giao thông (DGT) 610 m2, đất thủy lợi (DTL) 879 m2 tại xã Ngô Quyền để xây dựng các điểm dân cư mới xã Ngô Quyền, huyện Thanh Miện theo quy hoạch chi tiết xây dựng, UBND huyện Thanh Miện phê duyệt tại Quyết định số 286/QĐ-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2018; cụ thể chuyển thành:

- Đất ở (ONT), bán đấu giá quyền sử dụng đất: 10.028,5 m2 (được bố trí thành 95 lô đất ở theo quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt nêu trên. Trong đó: vị trí số 01- điểm dân cư thôn Phạm Tân là 4.824 m2, bố trí thành 48 lô; vị trí số 02- điểm dân cư thôn Phạm Lý là 2.240 m2, bố trí thành 22 lô và vị trí số 03- điểm dân cư thôn Phạm Lý là 2.964,5m2, bố trí thành 25 lô đất ở;

- Đất cây xanh: 467 m2;

- Đất hạ tầng kỹ thuật: 1.078 m2;

- Đất đường, hành lang đường giao thông: 4.614,5 m2.

Xem chi tiết và tải về văn bản: QDDI-2019-2822-1.signed.pdf

 
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn:

Cơ quan chủ quản:Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương
Trưởng Ban Biên tập: Ông Lương Văn Cầu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương
Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương
Đơn vị thực hiện: Trung Tâm Công nghệ thông tin - Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương
Địa chỉ: Số 45 Quang Trung - TP Hải Dương
Điện thoại: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn, ubndthd@gmail.com