SharePoint
portal
Quyết định về việc chuyển mục đích sử dụng đất để đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Tân Tiến, huyện Gia Lộc
  Cập nhật: 7/10/2018 8:28 AM

Ngày 6/7/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2270/QĐ-UBND về việc chuyển mục đích sử dụng đất để đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Tân Tiến, huyện Gia Lộc.

Theo đó, UBND tỉnh quyết định chuyển mục đích sử dụng 8.871,4 m2 đất; gồm đất trồng lúa (LUC) 8.547,1 m2, đất giao thông (DGT) 258,8 m2, đất thủy lợi (DTL) 65,5 m2 (UBND huyện Gia Lộc đã thu hồi, giải phóng mặt bằng) để xây dựng điểm dân cư mới xã Tân Tiến (đợt 1), do UBND huyện Gia Lộc phê duyệt quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 4344/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2017, cụ thể chuyển thành:

a) Đất ở (ONT), bán đấu giá quyền sử dụng đất:  3.791,7 m2 (bố trí thành 33 lô đất ở);

b) Đất làm đường giao thông, vỉa hè (DGT): 2.534,5 m2;

c) Đất hạ tầng kỹ thuật: 371,7 m2;

d) Đất cây xanh: 299,9 m2;

đ) Đất dự trữ: 1.873,6 m2.

Xem chi tiết Quyết định: QDDI-2018-2270-1.signed.pdf

 
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn:

Cơ quan chủ quản:Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương
Trưởng Ban Biên tập: Ông Lương Văn Cầu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương
Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương
Đơn vị thực hiện: Trung Tâm Công nghệ thông tin - Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương
Địa chỉ: Số 45 Quang Trung - TP Hải Dương
Điện thoại: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn, ubndthd@gmail.com