SharePoint
portal
Quyết định về việc chuyển mục đích sử dụng đất (lần 1) để đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Nhân Huệ, thành phố Chí Linh
  Cập nhật: 9/11/2019 4:26 PM

Ngày 3/9/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 3080/QĐ-UBND về việc chuyển mục đích sử dụng đất (lần 1) để đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Nhân Huệ, thành phố Chí Linh.

Theo đó, UBND tỉnh quyết định chuyển mục đích sử dụng 3.086 m2 đất tại xã Nhân Huệ (UBND thành phố Chí Linh đã thu hồi, thực hiện xong việc giải phóng mặt bằng); gồm đất chuyên trồng lúa nước (LUC) 1.171 m2, đất nuôi trồng thủy sản (NTS) 1.449 m2, đất giao thông (DGT) 185 m2; đất thủy lợi (DTL) 281 m2 để thực hiện xây dựng Khu dân cư mới thôn Chí Linh 1, xã Nhân Huệ (lần 1) theo quy hoạch chi tiết xây dựng, UBND thành phố Chí Linh phê duyệt tại Quyết định số 1072/QĐ-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2018; cụ thể chuyển thành:

- Đất ở (ONT), bán đấu giá quyền sử dụng đất: 2.266 m2 (được bố trí thành 15 lô đất ở, từ lô LK01 đến lô LK08, từ lô LK10 đến lô LK16 );

- Đất giao thông (DGT): 820 m2.

Xem chi tiết và tải về văn bản: QDDI-2019-3080-1.signed.pdf

 
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn:

Cơ quan chủ quản:Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương
Trưởng Ban Biên tập: Ông Lương Văn Cầu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương
Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương
Đơn vị thực hiện: Trung Tâm Công nghệ thông tin - Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương
Địa chỉ: Số 45 Quang Trung - TP Hải Dương
Điện thoại: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn, ubndthd@gmail.com