SharePoint
portal
Quyết định về việc giao đất cho Bảo hiểm xã hội tỉnh Hải Dương tại thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc
  Cập nhật: 7/10/2018 8:23 AM

Ngày 5/7/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2262/QĐ-UBND về việc giao đất cho Bảo hiểm xã hội tỉnh Hải Dương tại thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc.

Theo đó, UBND tỉnh quyết định giao cho Bảo hiểm xã hội tỉnh Hải Dương 3.150,6 m2 đất, tại thửa đất số 675, tờ bản đồ địa chính số 6, thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc để sử dụng vào mục đích xây dựng Trụ sở Bảo hiểm xã hội huyện Gia Lộc theo Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình, do Bảo hiểm xã hội Việt Nam phê duyệt tại Quyết định số 1090/QĐ-BHXH ngày 24 tháng 10 năm 2014.

  a) Loại đất giao: đất xây dựng Trụ sở cơ quan (Mã loại đất: TSC);

b) Thời hạn giao đất: Lâu dài;

c) Hình thức giao đất: không thu tiền sử dụng đất.

Xem chi tiết Quyết định: QDDI-2018-2262-1.signed.pdf

 
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn:

Cơ quan chủ quản:Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương
Trưởng Ban Biên tập: Ông Lương Văn Cầu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương
Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương
Đơn vị thực hiện: Trung Tâm Công nghệ thông tin - Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương
Địa chỉ: Số 45 Quang Trung - TP Hải Dương
Điện thoại: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn, ubndthd@gmail.com