SharePoint
portal
Quyết định về việc thu hồi đất, cho Công ty TNHH Towerland Việt Nam thuê đất tại thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng
  Cập nhật: 9/11/2019 4:23 PM

Ngày 29/8/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 3047/QĐ-UBND về việc thu hồi đất, cho Công ty TNHH Towerland Việt Nam  thuê đất tại thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng.

Theo đó, UBND tỉnh quyết định:

Thu hồi 10.702 m2 đất cụm công nghiệp (mã loại đất: SKN), thuộc thửa đất số 472, tờ bản đổ số 02, thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, do Công ty TNHH Đức Anh thuê tại Quyết định số 2396/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2008 của UBND tỉnh; thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sê ri số CP 030674, UBND tỉnh Hải Dương đã cấp cho Công ty TNHH Đức Anh ngày 11 tháng 12 năm 2018.

Cho Công ty TNHH Towerland Việt Nam thuê 10.702 m2 đất (thu hồi tại Điều 1 nêu trên) để sử dụng vào mục đích thực hiện Dự án sản xuất gia công thanh ngang cần trục tháp và lắp dựng cần trục tháp Towerland Hải Dương, theo Quyết định chủ trương đầu tư số 2078/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2019 của UBND tỉnh.

Xem chi tiết và tải về văn bản: QDDI-2019-3047-1.signed.pdf

 
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn:

Cơ quan chủ quản:Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương
Trưởng Ban Biên tập: Ông Lương Văn Cầu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương
Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương
Đơn vị thực hiện: Trung Tâm Công nghệ thông tin - Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương
Địa chỉ: Số 45 Quang Trung - TP Hải Dương
Điện thoại: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn, ubndthd@gmail.com