SharePoint
portal

Skip Navigation LinksTăng-cường-công-tác-phòng,-chống-tham-nhũng

Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng
  Cập nhật: 2/1/2019 9:08 AM

Ngày 28/1/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hải Dương.(CVDI-2019-304-1.signed.pdf)

Theo đó, các địa phương, đơn vị sẽ triển khai các giải pháp phòng, ngừa tham nhũng như: Thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, trong đó,  Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện công khai, minh bạch hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh. Thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, sử dụng tài sản công theo quy định. Thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp và chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập theo đúng quy định tại Luật PCTN. Đồng thời thực hiện chế độ, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng. Cải cách hành chính, đổi mới công nghệ quản lý và phương thức thanh toán.

Đối với, công tác phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm xây dựng kế hoạch tự kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức do mình quản lý nhằm ngăn ngừa và kịp thời phát hiện xử lý hành vi tham nhũng. Các địa phương, đơn vị triển khai công tác thanh tra gắn với đấu tranh phòng chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố cáo hành vi tham nhũng, thanh tra, kiểm tra trách nhiệm về phòng chống tham nhũng. Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh tăng cường phối hợp đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử, đảm bảo không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm. Đồng thời, tập trung giải quyết dứt điểm các vụ án tồn đọng từ những năm trước chuyển qua theo đúng quy định của pháp luật, nhằm tạo lòng tin trong quần chúng nhân dân, góp phần phòng ngừa tội phạm.

Phát huy vai trò làm chủ của nhân dân; phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, các cơ quan báo chí trong việc thực thi Luật phòng chống tham nhũng

 
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn:
Bản đồ hành chính tỉnh Hải Dương
Thông tin chỉ đạo điều hành
Thông tin tra cứu
Danh bạ Sở Ban Ngành
Danh bạ UBND các Huyện TP-TX
Số điện thoại cần biết
Các tuyến xe buýt
Các hãng taxi
Các Văn phòng Công chứng
Bảng khung giá đất
Lịch phát sóng đài truyền hình
Lịch cắt điện
Kết quả XSKT
na
na
na
na
na
na
na
qc
na
qc
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 18358092

Cơ quan chủ quản:Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương
Trưởng Ban Biên tập: Ông Lương Văn Cầu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương
Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương
Đơn vị thực hiện: Trung Tâm Công nghệ thông tin - Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương
Địa chỉ: Số 45 Quang Trung - TP Hải Dương
Điện thoại: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn, ubndthd@gmail.com