Danh sách cử người phát ngôn cho báo chí của UBND tỉnh
  Cập nhật: 13/01/2017 9:02 SA
​Họ và tên​Điện thoại, email

Nguyễn Dương Thái, Chủ tịch UBND tỉnh

CQ: 0220​3.848.457

DĐ: 0912.026.800

Email: duongthaiubhd@gmail.com

Trương Văn Hơn, Chánh Văn phòng UBND tỉnhCQ: 3.859.668
DĐ: 0939.528.888
Email: honvpub@gmail.com​