Danh sách cử người phát ngôn của Văn phòng HĐND tỉnh
  Cập nhật: 27/01/2016 1:57 CH
   

 

Họ và tên

Điện thoại, email

1

Đỗ Khắc Hiếu, Chánh Văn phòng

CQ: 03203.848.485

DĐ: 0913.255.962

Email: dokhachieuhdnd@gmail.com