Danh sách cử người phát ngôn của huyện Bình Giang và các xã trực thuộc
  Cập nhật: 27/01/2016 4:19 CH
 

STT

Họ và tên

Điện thoại, email

UBND huyện Bình Giang

1

Nguyễn Trung Kiên, Chủ tịch UBND

CQ: 02203.777.559

DĐ: 0904.551.793

Email: trungkienktht@gmail.com

1.       UBND Thị trấn Kẻ Sặt

1


Lê Thọ Dương, Chủ tịch UBND

DĐ: 0977194388
Email: lethoduong8671@gmail.com

2. UBND xã Hưng Thịnh

1

 Phạm Ngọc Sử, Chủ tịch UBND xã

- CQ: 02203.777.129

- DĐ: 0982.359.957

- Email: ngocsubg@gmail.com

3. UBND Xã Vĩnh Tuy

1

 Vũ Văn Hệ, Chủ tịch UBND xã

0963 409 073

4. UBND Xã Hùng Thắng

1

Nguyễn Hữu Quyền, Chủ tịch UBND xã

DĐ: 0975234702

5. UBND Xã Tráng Liệt

1


 Quách Văn Hưng, Chủ tịch UBND xã

DĐ: 0902058666

Email: ubndxatrangliet@gmail.com

6. UBND Xã Long Xuyên

1

Nguyễn Văn Phượng, Chủ tịch UBND xã

CQ: 02203 778 039
DĐ: 0978 354 575
Email: Nguyenvanphuong964@gmail.com

7. UBND Xã Tân Việt

1

 Vũ Việt Hùng, Chủ tịch UBND xã

02203.778.303

0989.746.878

Email: vuviethung123@gmail.com

8. UBND Xã Thúc Kháng

1

 Bùi Văn Cường, Chủ tịch UBND xã

CQ: 3.777.353

DĐ: 0974066705

9. UBND Xã Tân Hồng

1

Vũ Nhật Kha, Chủ tịch UBND xã

DĐ: 0904731669

10. UBND Xã Bình Minh

1

Lê Quang Sáng, Chủ tịch UBND xã

CQ: 3.778.314
DĐ: 0944.801.448
Email: quangsangbinhminh@gmail.com

11. UBND Xã Thái Học

1

Phạm Đình Mạch , Chủ tịch UBND xã

ĐTCQ:02203.778.289

ĐTDĐ:0912.333.358

12. UBND Xã Cổ Bì

1

Nguyễn Văn Suất, Chủ tịch UBND xã

CQ: 3.603478

DĐ: 0982.895.828

Email: suatnguyenvan@gmail.com

13. UBND Xã Thái Dương

1

Phạm Xuân Hội, Chủ tịch UBND xã

CQ: 0220.3609969

DĐ: 0915.068.558

Email: tthdndthaiduong@gmail.com

14. UBND Xã Thái Hòa

1

Nguyễn Văn Hợp , Chủ tịch UBND xã

ĐTDĐ: 0972.017.119

Email: thaihoaubndxa@gmail.com

15. UBND Xã Bình Xuyên

1

Nhữ Đình Tảo, Chủ tịch UBND xã

DĐ: 0983028379

16. UBND Xã Vĩnh Hồng

1,

Vũ Văn Tuấn , Chủ tịch UBND xã

 CQ: 0220 3777 285
DĐ: 0984 816 987
Email: vuvantuan.ubndvh@gmail.com

17. UBND Xã Nhân Quyền

1


Nguyễn Trung Trực, Chủ tịch UBND xã

CQ: 0220.3778.266

DĐ: 0983.229.045

Email: vpubnd.nhanquyen@yahoo.com.vn

18. UBND Xã Hồng Khê

1

Nguyễn Hữu Tám , Chủ tịch UBND xã

CQ: 0220.2241.274
DĐ: 0977809904
Email: vphongkhe63@gmail.com