Danh sách cử người phát ngôn của các cơ quan trực thuộc Tỉnh ủy
  Cập nhật: 07/11/2013 3:05 CH
        

 

Họ và tên

Điện thoại, email

Văn phòng tỉnh ủy

1

Nguyễn Viết Hải, Chánh văn phòng

 

- ĐTCQ: 3.844.487

- ĐTDĐ: 0974.724.838

- Email: haibthd@gmail.com

Uỷ ban kiểm tra Tỉnh ủy

1

Đặng Việt Cường, Chủ nhiệm UBKT tỉnh ủy

- ĐTCQ: 3.852.749

- ĐTDĐ: 0912.578.788

- Email:

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

2

Nguyễn Hồng Sơn, Trưởng Ban

CQ: 3.852 634
DĐ: 0913 256 451
Email: 
hongnguyen119@gmail.com

Ban Tổ chức Tỉnh ủy

1

Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban

- ĐTCQ: 3.852.634

- ĐTDĐ: 0942.925.599

- Email: xnthang@yahoo.com.vn

Ban Dân vận Tỉnh ủy

1

Nguyễn Văn Phú, Trưởng ban

- ĐTCQ: 02203.848.005

- ĐTDĐ: 0913.256.456

- Email:

Ban Nội chính

1

Lê Văn Hiệu, Trưởng Ban

- ĐTCQ: CQ: 3.851.395

- ĐTDĐ: 0913.255.454

- Email: levanhieunctu@gmail.com

Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh

1

Đặng Thị Kim Thanh, Bí thư Đảng ủy

- ĐTCQ: 3846.621

- ĐTDĐ: 0904.274.136

- Email: thanhdvhaiduong@gmail.com

Báo Hải Dương

1


Nguyễn Hải Bình, Tổng biên tập

- ĐTCQ: 02203.868.886

- ĐTDĐ: 0913.255.677

- Email: nghaibinh@gmail.com