Danh sách cử người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các sở, ban, ngành của tỉnh
  Cập nhật: 27/01/2016 2:40 CH
 

 

Họ và tên, chức vụ

Điện thoại, email

Sở kế hoạch và đầu tư

1

Nguyễn Đình Kiêm, Giám đốc Sở

CQ: 02203.853.441

DĐ: 0917.896.089

Email: kiemkhvadt@gmail.com

Sở Tài chính

1

Nguyễn Trọng Hưng, Giám đốc

ĐTCQ:02203.852.451

ĐTDĐ:0904248681

Chi nhánh ngân hàng nhà nước tỉnhNguyễn Thị Hải Vân, Giám đốc

CQ: 3.852.980

DĐ: 0904.979.324

Email: van.nguyenhai1@sbv.gov.vn

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh HD

 

1


Nguyễn Văn Phú, Giám đốc

CQ: 3.852.989

DĐ: 0913.256.456

Sở Công thương

1

Phạm Thanh Hải, Giám đốc

CQ: 02203.841.069

DĐ: 0913 255 306

Sở Giao thông vận tải

1

Giám đốc

- CQ: 02203.850.309

- DĐ:

- Email:

Sở Thông tin và Truyền thông

1

 Nguyễn Cao Thắng- Giám đốc

 CQ: 0220.3897.346
DĐ: 0934.46.7777
Email: 
nguyencaothang.tttt@haiduong.gov.vn

Sở Nội vụ

1

Phạm Mạnh Hùng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc

CQ: 02203.852.324

DĐ: 0912.293.115

Email: phammanhhung965@gmail.com

Cục Thống kê tỉnh HD

1

Lê Thế Trang, Cục trưởng

CQ: 02203.892.377

DĐ: 0904.216.876

Email: lttranghdu@gso.gov.vn

Cục Thuế tỉnh HDNguyễn Năng Hoàn, Cục trưởng

CQ: 02203.891.758

DĐ: 0913.295.569

Email: nnhoan2.hdu@gmail.com

Kho bạc Nhà nước tỉnh HD

1

Vũ Đức Trọng, Giám đốc

 CQ: 3.896.639

DĐ: 0912.061.140

Email: trongvd@vst.gov.vn

Sở Lao động, TB&XH tỉnh HD

1

Vũ Hồng Khiêm, Giám đốc

CQ: 0220.3.853.876

DĐ: 0904.567.099

Email: vukhiem.ub@gmail.com

Sở Xây dựng

1

Nguyễn Văn Đoàn, Giám đốc

- CQ: 02203.852494

- DĐ: 0983.855.333

Emai: dnvwhd@gmail.com

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh HD

1

Nguyễn Văn Nhường, Chính uỷ Bộ Chỉ huy quân sự

CQ: 3852.118
DĐ: 0983.791.842

Sở Tài nguyên và Môi trường

1

Vũ Ngọc Long, Giám đốc

CQ: 02203.893.369

DĐ: 0912.033.558

Email: longvnubhd@gmail.com

Sở Khoa học và Công nghệ

1

Phạm Văn Bình, Giám đốc

ĐTCQ:02203.892.434

ĐTDĐ:0986258686

Email: binhkhcn@gmail.com

BQL các Khu công nghiệp

1


Phạm Minh Phương, Trưởng Ban

CQ: 3.847.090

DĐ: 0913.255.546

Email: pmphuongkcnhd@gmail.com

Sở Giáo dục và Đào tạo

1

Vũ Văn Lương, Giám đốc

CQ: 3.852.113

DĐ: 0912.900.548

Email: vuvanluong468@gmail.com

Sở Y tế

1

Phạm Mạnh Cường, Giám đốc Sở

DĐ: 0913.344.655

Email: phamcuongsythd@gmail.com

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

1

Nguyễn Thị Việt Nga, Giám đốc

CQ: 3.846.167(231)

DĐ: 0989.652.876

Email: nguyenthivietnga.vhttdl@haiduong.gov.vn

Bảo hiểm xã hội tỉnh

1

Đoàn Thị Trinh, Giám đốc

CQ: 02203.849.888
Email: Trinhdt@haiduong.vss.gov.vn

Công an tỉnh HD

1

Vũ Thanh Chương, Giám đốc

CQ: 3 889 888

DĐ: 0905568668

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh

1

Phạm Văn Quang, Viện trưởng

CQ: 3.844.546

DĐ: 0913.047.951

email:phamquangvks@gmail.com

Tòa án nhân dân tỉnh

1

Mạc Minh Quang,Phó Chánh án

CQ: 3.890.513
DĐ: 0904703288
Email: macminhquangta@gmail.com

Thanh tra tỉnh

1


Phan Trọng Khánh, Chánh thanh tra

DĐ: 0904.225.271

Cục thi hành án dân sự tỉnh

1

Nguyễn Văn Tuấn, Cục trưởng

CQ: 0220.3894.935
DĐ: 0988.804.699
Email: tuannv@moj.gov.vn

Sở Tư phápNgô Quang Giáp, Giám đốc

CQ: 02203.852.188
DĐ: 0904.467.325
Email: giaptp2016@gmail.com

Liên minh hợp tác xã tỉnh

1


Nguyễn Thị Thu Hương, Chủ tịch

ĐTCQ:02203.839988

ĐTDĐ: 0983.068.239

Email: thuhuonghd78@gmail.com