Danh sách cử người phát ngôn của huyện Gia Lộc và các xã trực thuộc
  Cập nhật: 11/11/2013 9:23 SA

  

 

Họ và tên

Điện thoại, email

UBND Huyện Gia Lộc

1

Lê Văn Tuấn, Chủ tịch UBND huyện

CQ: 02203.716.416

DĐ: 0976.646.888

Email: levantuan21164@gmail.com

1. UBND Xã Thống Nhất

1


Nguyễn Văn Dinh, Chủ tịch UBND 

ĐTCQ: 02203716613
ĐTDĐ: 0982417497

2. UBND Xã Trùng Khánh

1

Lê Bá Trường, Chủ tịch UBND

DĐ: 0979714458

3. UBND Xã Gia Xuyên

1

Hồ Văn Tân, Chủ tịch UBND xã

DĐ : 0902043551

4. UBND Xã Yết Kiêu

1

Bùi Công Tuấn, Chủ tịch UBND xã

CQ: 0220.3514462
DĐ: 0975.084.505
Email: tuan.yetkieu@gmail.com

5. UBND Xã Phương Hưng

1

Nguyễn Đức Tân, Chủ tịch UBND xã

CQ: 3.716.282
DĐ: 0904.990.594
Email: nguyenductan.ph@gmail.com

6. UBND Xã Tân Tiến

1

 Lê Văn Thương, Chủ tịch UBND xã

CQ: 0220.3716.593
DĐ: 0985.627.407
Email: ubndxatantiengialoc@gmail.com

7. UBND Xã Gia Lương

1

 Nguyễn Văn Dạo, Chủ tịch UBND xã

CQ: 3.716.380
DĐ: 0981.586.679
Email: daohuong1972@gmail.com

8. UBND Xã Toàn Thắng

1

 Nguyễn Mạnh Cự, Chủ tịch UBND xã

CQ: 02203716597

DĐ: 0979207368

9. UBND Xã Hoàng Diệu

1

Nguyễn Đức Chải , Chủ tịch UBND xã

ĐTCQ: 02203.716.580

ĐTDĐ: 0978.061.200

Email: dc.hongdieu@gmail.com

10. UBND Xã Hồng Hưng

1

Phạm Văn Sơn, Chủ tịch UBND xã

DĐ: 01669071562
Email: Vanphonghonghung @gmail.com11. UBND Xã Phạm Trấn

1

Đào Văn Quyết, Chủ tịch UBND xã

DĐ: 01695879368

12. UBND Xã Quang Minh

1

 Phạm Văn Khoáng, Chủ tịch UBND xã

-ĐTCQ: 0220.3614.450

- ĐTDĐ: 0983.319.070

- Email: Khoangche2011@gmail.com

13. UBND Xã Nhật Tân

1

Lê Văn Vượng, Chủ tịch UBND xã

CĐ: 0220.3530079

DĐ: 393589053

Email: nguyenvanphan74@gmail.com

14. UBND Xã Đức Xương

1

Đỗ Trọng Tuệ, Chủ tịch UBND xã

DĐ: 0398871168

15. UBND Xã Liên Hồng

 

Vũ Vinh Tuấn, Chủ tịch UBND xã

- ĐTCQ: 02203.716.686

- ĐTDĐ: 01692 047 560

16. UBND Xã Lê Lợi

1

Đoàn Duy Việt, Chủ tịch UBND xã

DĐ: 0916484238
17. UBND Thị trấn Gia Lộc

Nguyễn Chính Thống, Chủ tịch UBND

DĐ: 0913.361.976
Email: thongvpgl@gmail.com

18. UBND Xã Gia Khánh

1

Nguyễn Minh Quân, Chủ tịch UBND

 DĐ: 0976.042.599

19. UBND Xã Đoàn Thượng

1

Vũ Ngọc Sơn, Chủ tịch UBND

CQ: 02203.930.726
DĐ: 0902.043.189
Email: vungocson1961dt@gmail.com

20. UBND Xã Gia Hòa

1

Phạm văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã

CQ: 02203 612 839
DĐ: 0962.077 939
Email: PhamtuanGh@gmail.com

21. UBND Xã Gia Tân

1

Phạm Duy Thoại, Chủ tịch UBND xã

CQ: 0220.3716258


DĐ: 0982259579

xagiatan888@gmail.com

23. UBND Xã Thống Kênh

1

Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch UBND

- CQ: 02203.742.771

- DĐ: 01689.952.358

24. UBND Xã Đồng Quang

1

Lã Văn Chiến, Chủ tịch UBND

- CQ: 02203.530.404

- DĐ: 0904.774.616

- Email: