Danh sách cử người phát ngôn của huyện Kim Thành và các xã trực thuộc
  Cập nhật: 07/11/2013 2:42 CH

 

 

Họ và tên

Điện thoại, email

UBND Huyện Kim Thành

1

 Vũ Đình Tĩnh, Chủ tịch UBND huyện

CQ: 3.720.152

DĐ: 0912.412.400

1. UBND Thị trấn Phú Thái

1

Dương Văn Long, Phó Chủ tịch UBND thị trấn

CQ: 3.723.895

DĐ: 0983722057

Email: ubndttphuthai@gmail.com

2. UBND Xã Thượng Vũ

1

Nguyễn Hữu Bách, Chủ tịch UBND

02203.829.890

0913.483.384

Email: uybanthuongvu5@gmail.com

3. UBND Xã Việt Hưng

1

Vũ Văn Cầu, Chủ tịch UBND

CQ: 3729.972

DĐ: 01687.841.724

Email:vuvancau1962@gmail.com

4. UBND Xã Tuấn Hưng

1

Lê Văn Tuyên, Chủ tịch UBND xã

CQ: 3.955008

DĐ: 0915557794

5. UBND Xã Phúc Thành

1


Trần Văn Huy, Chủ tịch UBND xã

- CQ: 02203721888

- DĐ: 0977555781

-Email: tranvanhuy1967@gmail.com

6. UBND Xã Ngũ Phúc

1

Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch UBND xã

CQ: 3.720248
DĐ: 0916 288 437

7. UBND Xã Kim Khê

1

Đỗ Văn Thành, Chủ tịch UBND xã

ĐTCQ: 02203.720.168

ĐTDĐ: 0934.658.138

Email:dovanthanhubndxakimkhe@gmail.com

8. UBND Xã Kim Đính

1

Nguyễn Văn Hiểu, Chủ tịch UBND xã

CQ: 3.720.263
DĐ: 01679.855.222
Email: ubndkimdinh@gmail.com

9. UBND Xã Cẩm La

1

Đỗ Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã

CQ: 02203.724.110

DĐ:01678.498.185

10. UBND Xã Tam Kỳ

1


Hoàng Trung Nghĩa, Chủ tịch UBND xã

CQ:02203.724.134
DĐ: 0977177203
Email: ubndtamky@gmail.com

11. UBND Xã Đồng Gia

1

Đồng Minh Hiến, Chủ tịch UBND xã

CQ: 02203.724.129
DĐ: 0963.213.339
Email: ubndxadonggia@gmail.com

12. UBND Xã Liên Hòa

2

Đồng Hoài Bắc, Chủ tịch UBND xã

CQ: 02206 514 879
DĐ: 0916.288.437

13. UBND Xã Cộng Hòa

1

Đào Quang Thảnh, Chủ tịch UBND

CQ: 3.729952

DĐ: 0988443356

Email: ubnd.conghoa@gmail.com

14. UBND Xã Kim Lương

1

Vũ Ngọc Uông, Chủ tịch UBND

CQ: 3.720.288
DĐ: 0983.668.189
Email: ubndxakimluong@gmail.com

15. UBND Xã Kim Xuyên

1

Trần Văn Sơ, Chủ tịch UBND

CQ: 02203.720.265
DĐ: 0905.402.872
Email: UBNDxakimxuyen@gmail.com

16. UBND Xã Bình Dân

1

Nguyễn Duy Anh, Chủ tịch UBND

CQ: 02206.276468
DĐ: 0934.262.029
Email:ubndbinhdan@gmail.com

17. UBND Xã Lai Vu

1

Bùi Thị Thanh Thảo, Chủ tịch UBND

CQ: 022203.729.990
DĐ: 0968.306.246
Email: hdndxalaivu@gmail.com

18. UBND Xã Cổ Dũng

1


Nguyễn Danh Mậu, Chủ tịch UBND

DĐ: 0977.837.807
CQ: 02203.729.979
Email: danhmauhd1988@gmail.com

19. UBND Xã Kim Anh

1

Trần Văn Hiển, Chủ tịch UBND

CQ: 3.720.113
DĐ: 0904386778
Email: tranhienctubnd@gmail.com

20. UBND Xã Kim Tân

1

Lê Văn Tăng, Chủ tịch UBND

DĐ: 0984 777 323

21. UBND Xã Đại Đức

1

Phạm Văn Thăng, Chủ tịch UBND

CĐ: 3725.492

DĐ: 0963.677.286

Email: nhungthang70@gmail.com