Danh sách cử người phát ngôn của huyện Ninh Giang và các xã trực thuộc
  Cập nhật: 12/11/2013 9:13 SA

 

Họ và tên

Điện thoại, email

UBND Huyện Ninh Giang

1

 Nguyễn Tiến Tầng, Chủ tịch UBND huyện

CQ: 02203.767.366

DĐ: 0919.511.386

Email: tientang60@gmail.com

1. UBND Thị trấn Ninh Giang

1

 Lê Huy Thành, Chủ tịch UBND thị trấn

Điện thoại DĐ: 0936.172.761

Điện thoại cơ quan: 0220.3767.250

Email:

2. UBND Xã Quyết Thắng

1

Nguyễn Duy Hấn, Chủ tịch UBND xã

DĐ: 0982.449.626

3. UBND Xã Ứng Hoè

1

 Vũ Văn Tĩnh, Chủ tịch UBND xã

DĐ: 0167 6250 199
Email: vuvantinhuh@gmail.com

4. UBND Xã Hồng Đức

1

Nguyễn Quý Chiều, Chủ tịch UBND xã

CQ: 02203 760 620

DĐ: 098604793

Email: nguyenquychieu1971@gmail.com

5. UBND Xã An Đức

1

 Triệu Thanh Giản, Chủ tịch UBND xã

- ĐTCQ: 02202.244.624

- DĐ: 0973.666.259

6. UBND Xã Vạn Phúc

1

 Vũ Văn Dương, Chủ tịch UBND xã

CQ: 3760.333

DĐ:  0973.542.666

Email: vuduong77ng@gmail.com

7. UBND Xã Ninh Thành

1

Vũ Thành Lượng, Chủ tịch UBND xã

ĐTCQ:02203.760.698

ĐTDĐ:0988.642.803

8. UBND Xã Đông Xuyên

1

 Bùi Thanh Thùy, Chủ tịch UBND xã

ĐTDĐ:0914.850.768

Email: buithuy1963@gmail.com

9. UBND Xã Hoàng Hanh

1

 Lê Văn Phúc, Chủ tịch UBND xã

CQ: 02203.569.450

DĐ: 076.261.530

10. UBND Xã Ninh Hải

1

 Phạm Quang Toan, Chủ tịch UBND xã

CQ:02203.769.129

DĐ: 0988.567.950

Email: phamquangtoan1965@gmail.com

11. UBND Xã Đồng Tâm

1

 Trịnh Văn Thuần, Chủ tịch UBND xã

-ĐTCQ: 02203.767.436

- ĐTDĐ: 0168.717.0105

- Email: VPUBNDDongtam@gmail.com

12. UBND Xã Kiến Quốc

1

 Nguyễn Văn Nam, Chủ tịch UBND xã

CQ: 3.769.125

0973.505.850

Email: ubndxakienquoc2013@gmail.com

13. UBND Xã Hồng Thái

1

 Ngô Quang Sáng, Chủ tịch UBND xã

CQ: 02203.769.359

DĐ: 0979.984.603

Email: VUBNDhongthai2011@gmail.com

14. UBND Xã Hồng Dụ

1

Nguyễn Văn Lung, Chủ tịch UBND

DĐ: 038.630.3796

15. UBND Xã Hưng Thái

1

 Nguyễn Thiên Dùng, Chủ tịch UBND xã

CQ:  0220.3769150

DĐ: 0976713299

16. UBND Xã Hồng Phong

1

 Nguyễn Quốc Thị, Chủ tịch UBND xã

DĐ: 0983245858
Email: thi.hongphong@gmail.com

17. UBND Xã Hồng Phúc

1

Hoàng Văn Kiệm, Chủ tịch UBND xã

DĐ: 091 8 579 386

Email: ubndxahongphuc@gmail.com

18. UBND Xã Nghĩa An

1

Trần Văn Hãn, Chủ tịch UBND

CQ:  02206598.034

DĐ:  0982.760.610

19. UBND Xã Hiệp Lực

1

Nguyễn Xuân Chiên, Chủ tịch UBND

DĐ: 0969242556

Email: UBNDxahiepluc@gmail.com

20. UBND Xã Hưng Long

1

Bùi Quang Quỳ, Chủ tịch UBND

CQ: 0220.3689166

DĐ: 0964628386

21. UBND Xã Văn Giang

1

Vũ Xuân Quyền, Chủ tịch UBND

 

DĐ: 0988 104 365
Email: xuanquyenvg@gmail.com

22. UBND Xã Văn Hội

1

Vũ Văn Vương, Chủ tịch UBND

CQ: 02203.569.088
DĐ: 0982908193
Email: vuvanvuong1970@gmail.com

23. UBND Xã Ninh Hòa

1

Nguyễn Văn Tuyến, Chủ tịch UBND

DĐ: 0976.254.481


24. UBND Xã Tân Hương

1

Bùi Văn Đức, Chủ tịch UBND

DĐ: 0387888806
Email: buivanducubndtanhuong@gmail.com

25. UBND Xã Vĩnh Hòa

1

Nguyễn Xuân Thiêm, Chủ tịch UBND

DĐ: 0982054185

26. UBND Xã Quang Hưng

1

Lê Tài Hoa, Chủ tịch UBND

CQ: 02203569322
ĐTDĐ: 0984853056
Email: taihoaqh@gmail.com

27. UBND Xã Tân Phong

1

Bùi Văn Thưởng, Chủ tịch UBND

DĐ: 01685370629
Email: buivanthuong.tp@gmail.com

28. UBND Xã Tân Quang


1

Vũ Tiễn Đĩnh, Chủ tịch UBND xã

- CQ: 02203.569.237

- DĐ: 01692.672.665

   

 


 
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: