Danh sách cử người phát ngôn của huyện Tứ Kỳ và các xã trực thuộc
  Cập nhật: 12/11/2013 7:53 SA

STT

Họ và tên

Điện thoại, email

UBND Huyện Tứ Kỳ

1

Nguyễn Ngọc Sẫm, Chủ tịch UBND

CQ: 03203.747.172
DĐ: 0912.524.810

Email: nguyenngocsam.tuky@haiduong.gov.vn

1.     UBND Thị trấn Tứ Kỳ

1

 Đỗ Xuân Hượng, Chủ tịch UBND

CQ: 3.747.402
DĐ: 0982.747.096
Email: doxuanhuongubndtt@gmail.com

2.     UBND Xã Ngọc Sơn

1

 Nguyễn Văn Vui, Chủ tịch UBND xã

CQ: 02203864096
DĐ: 01274644115
Email: nguyenvanvuingocson@gmail.com

3.     UBND Xã Kỳ Sơn

1

Nguyễn Xuân Mười, Chủ tịch UBND xã

CQ: 3.624.293

DĐ: 0917.946.820

Email: Xuanmuoiks100@gmail.com

4.     UBND Xã Đại Đồng

1


 Nguyễn Văn Tiệp, Chủ tịch UBND xã

CQ: 3.748.202

DĐ: 01668.657.461

Email: duytam1125@gmail.com

5.     UBND Xã Ngọc Kỳ

1

Nguyễn Văn Chiến, Chủ tịch UBND xã

CQ: 02203.748165

DĐ: 0977.952.706

6.     UBND Xã Bình Lãng

1

Nguyễn Ngọc Cùng , Chủ tịch UBND xã

CQ: 3.519.555
DĐ: 01686.958.394  

7.     UBND Xã Đông Kỳ

1

Phạm Huy Sơn, Chủ tịch UBND xã

CQ: 02203747401
DĐ: 0988926266
Email: huyson2010@yahoo.com.vn

8.     UBND Xã Tân Kỳ

1

 Phạm Việt Tiệp, Chủ tịch UBND xã

CQ: 02203741214

DĐ: 0983392762

Email: tieptanky@gmail.com

​9.     UBND Xã Quang Khải

1

 Vũ Văn Nhuần, Chủ tịch UBND xã

DĐ: 0936.879.783
Email: nhuandanguyqk@gmail.com

10.  UBND Xã Đại Hợp

1

 Trương Quốc Hồi, Chủ tịch UBND xã

CQ: 3741.891

DĐ: 0982 181 638

11.  UBND Xã Quảng Nghiệp

1


 Phạm Quang Nhơn, Chủ tịch UBND xã

ĐTCQ:02203.741.097

ĐTDĐ:01664.644.858

Email:phamquangnhon.tuky@haiduong.gov.vn

​12.  UBND Xã An Thanh

1

 Phạm Xuân Nhuận, Chủ tịch UBND xã

DĐ: 0988.168.729

13.  UBND Xã Minh Đức

1


 Nguyễn Hữu Lăng, Chủ tịch UBND xã

CQ: 3 747180
DĐ: 0982 745 663
Email: nguyenhuulangtk2011@gmail.com

14.  UBND Xã Văn Tố

1

 Vũ Minh Thành , Chủ tịch UBND xã

CQ: 0220.3.747155
DĐ: 0977077636
Email: uminhthanh.vpubndhtk@gmail.com

15.  UBND Xã Quang Trung

1

Vũ Duy Kê, Chủ tịch UBND xã

CQ: 3.593776
DĐ: 0983.749.665
Email: nontien74@gmail.com

16.  UBND Xã Phượng Kỳ

1


Nguyễn Văn Luận, Chủ tịch UBND xã

CQ: 3.593.670

ĐTDĐ: 0973.378.583

17.  UBND Xã Cộng Lạc

1

Đồng Văn Điều, Chủ tịch UBND xã

CQ: 3.749.128
DĐ: 0972.386.420
Email: dongvandieutk@gmail.com

18.  UBND Xã Nguyên Giáp

1

Bùi Viết Tuấn, Chủ tịch UBND xã

DĐ: 0987952477
CQ: 02203749177
Email: viettuannguyengiap@gmail.com

19.  UBND xã Tái Sơn

1

Nguyễn Văn Thận, Chủ tịch UBND

CQ: 3.748.656

DĐ: 01684.523.615

20.  UBND Xã Quang Phục

1

Phạm Khắc Lâm, Chủ tịch UBND

- CQ: 02203746932

- DĐ: 0915705068

21.  UBND Xã Hà Kỳ

1

Vũ Văn Bộ, Chủ tịch UBND xã

ĐTCQ:02203.767.724

ĐTDĐ:0906.159.224

Email:vuvanbo.tuky@haiduong.gov.vn

22.  UBND Xã Hà Thanh

1

Phạm Xuân Ngải, Chủ tịch UBND

- DĐ: 0986537263

- Email: phamxuanngaictht263@gmail.com

23.  UBND Xã Tây Kỳ

1

Nguyễn Ngọc Thao, Chủ tịch UBND

0919405965

24.  UBND Xã Dân Chủ

1

Trần Bình Trọng, Chủ tịch UBND

DĐ 0943 383 129

25.  UBND Xã Hưng Đạo

1

Phạm Văn Đức, Chủ tịch UBND

CQ: 02203.748.121
DĐ: 0974638120
Email: hoangkhiemmd@gmail.com

26.  UBND Xã Tứ Xuyên

1

Nguyễn Thế Đậu, Chủ tịch UBND

CQ: 3.747.431

DĐ: 0983.385.709

Email:dau0162004@gmail.com

27.  UBND Xã Tiên Động

1

Đinh Văn Xuyên, Chủ tịch UBND

- DĐ: 0982749690

- Email: dinhvanxuyen690@gmail.com