Danh sách cử người phát ngôn của huyện Thanh Miện và các xã trực thuộc
  Cập nhật: 06/09/2016 7:58 SA
 

​​ 

Họ và tên

Điện thoại, email

UBND Huyện Thanh Miện

1

Nhữ Văn Cúc, Chủ tịch UBND huyện

 CQ: 0220.3736.462
DĐ: 0912.696.695
Email: nhuvancuc66@gmail.com

1. UBND Thị trấn Thanh Miện

1

Đỗ Quý Can, Chủ tịch UBND thị trấn

CQ: 02203736487
DĐ: 0902168267
Email: docantttm@gmail.com

2. UBND Xã Ngô Quyền

1

Hoàng Kim Ngà, Chủ tịch UBND xã

CQ: 02203.738.136

DĐ: 0983.358.538

3. UBND Xã Đoàn Tùng

1

 Trần Văn Khải, Phó Chủ tịch UBND xã

CQ: 0220.3736482

DĐ: 0973.105.009

Email: tranvankhai68@gmail.com

4. UBND Xã Hồng Quang

1

Nguyễn Văn Thuận, Chủ tịch UBND xã

CQ: 02203738121
DĐ: 0982.738766

5. UBND Xã Lam Sơn

1

 Trương Mậu Nhân, Chủ tịch UBND xã

DĐ: 0979.086.097

6. UBND Xã Hùng Sơn

1

Triệu Duy Hiền, Chủ tịch UBND xã

CQ: 3.736.688
Email: hungubhs@gmail.com

7. UBND Xã Ngũ Hùng

1


Nguyễn Xuân Hoàng, Chủ tịch UBND xã

CQ: 02203.736.429

DĐ:   0972.381.886

Email:Hoanghanguyenxuan@gmail.com

​8. UBND Xã Cao Thắng

1

Trần Mạnh Nhường, Chủ tịch UBND xã

CQ: 02203736648
DĐ: 0988.251.788
Email: trannhuongubct@gmail.com

9. UBND Xã Thanh Giang

1


 Vũ Đình Nguyễn, Chủ tịch UBND xã

CQ: 3739.003
DĐ: 0982.739.649
Email: dungha739649@gmail.com

10. UBND Xã Diên Hồng

1

Tạ Quang Doan, Chủ tịch UBND xã

CQ: 3739.002

DĐ: 0977.033.515

Email: quangdoan1961@gmail.com

11. UBND Xã Tiền Phong

1

 Nguyễn Gia Long, Chủ tịch UBND xã

DĐ: 0984 112 161
Email: nguyengialong65@gmail.com

12. UBND Xã Tân Trào

2

Vũ Khương Ly, Chủ tịch UBND

DĐ: 0396259799

Email:ubndxatantrao@gmail.com

13. UBND Xã Tứ Cường

1

Vũ Tiến Lư, Chủ tịch UBND

CQ:3.736.476

DĐ:0987.952.686

14. UBND Xã Đoàn Kết

1

Phạm Xuân Luân, Chủ tịch UBND

- CQ: 3.738.154

- DĐ: 0984.301.279

Email: xuanluan69@gmail.com

15. UBND Xã Thanh Tùng

1

Nguyễn Đức Ban, Chủ tịch UBND

CQ: 3736.436

DĐ: 0363.950.050

16. UBND Xã Phạm Kha

1

Vũ Văn Quynh, Chủ tịch UBND

CQ: 3.736.661

DĐ: 0986.047.470

17. UBND Xã Lê Hồng

1

Bùi Văn Tiến, Chủ tịch UBND          

0982.319.855

18. UBND Xã Chi Lăng Bắc

1

Vũ Đình Nhì, Chủ tịch UBND

CQ: 02203651333
DĐ: 0985038659
Email:ubndchibac@gmail.com

19. UBND Xã Chi Lăng Nam

1

Vũ Bá Nhân, Chủ tịch UBND

CQ: 02203.739.736
DĐ: 0979.739.205