Danh sách cử người phát ngôn của huyện Kinh Môn và các xã trực thuộc
  Cập nhật: 31/10/2013 3:35 CH
 

 

Họ và tên

Điện thoại, email

UBND huyện Kinh Môn

1

Nguyễn Thị Liễu, Chủ tịch huyện

CQ: 02203.829.288

DĐ: 0904 052 962

Email: lieuvpubkm@gmail.com

1. UBND Thị trấn Kinh Môn

1

Đặng Văn Đức, Chủ tịch UBND

CQ: 0220. 3822287
DĐ: 0912 564 099
Email: ducuyban@gmail.com

2. UBND Thị trấn Minh Tân

1

Trần Khắc Quyền, Chủ tịch UBND

CQ: 02203.520530
DĐ: 0915158636

3. UBND Xã Phạm Mệnh

1

Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch

DĐ: 0915 057 588

4. UBND Thị trấn Phú Thứ

1

Nguyễn Thanh Hà, Chủ tịch UBND

CQ: 3.523.333

DĐ: 0978.172.666

5. UBND Xã Bạch Đằng

1

Trần Văn Tặng, Chủ tịch UBND

CĐ: 0220.3948.092

DĐ: 0989.865.015

Email: trangtangpct@gmail.com

6. UBND Xã Lê Ninh

1

Nguyễn Văn Thập, Chủ tịch

CQ:

DĐ:0984.358.155.

Email: nguyenvanthapkm@gmail.com

7. UBND Xã Hoành Sơn

1

Trần Đức Ba, Chủ tịch UBND

02203.528.292

0983.743.055

8. UBND Xã Tân Dân

1

Thân Văn Bừng, Chủ tịch

 

CQ: 3.820.687

DĐ: 0979.846.523

Email:thanvanbung1959@gmail.com

9. UBND Xã Quang Trung

1

Lưu Hữu Nhặn, Chủ tịch

CQ:

DĐ: 0986.108.571

Email: nhanquangtrung@gmail.com

10. UBND Xã Hiệp Hòa

1


Nguyễn Văn Quân, Chủ tịch UBND

DĐ: 0914.753.270

Email: vanphongUBNDxahiephoa@gmail.com

11. UBND Xã Lạc Long

1

Nguyễn Văn Tin, Chủ tịch

CQ: 02203823567
DĐ: 0904.333.564

12. UBND Xã Thăng Long

1

Nguyễn Văn Định, Chủ tịch

DĐ: 0988839917

13. UBND Xã Thượng Quận

1

Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch

CQ: 3946.511

DĐ: 0945022656

Email:thanhdanguytq@gmail.com

14. UBND Xã An Phụ

1

Nguyễn Ngọc Đức, Chủ tịch

 

ĐTCQ: 02203.822273

ĐTDĐ: 01699415316

15. UBND Xã Hiệp An

1

Hoàng Văn Cường, Chủ tịch

CQ: 3.822.587

DĐ: 0904.805.847

Email: hoangcuongubndxa@gmail.com

16. UBND Xã Long Xuyên

1

Phạm Văn Giang, Chủ tịch

CQ: 0220.822576
DĐ: 0982386322
Email: giangpv64@gmail.com

17. UBND Xã Thất Hùng

1

Nguyễn Trọng Thuấn, Chủ tịch UBND

CQ: 3948.870

DĐ: 0979.825.851

Email: trangoanhth@gmail.com

18. UBND Xã Phúc Thành

1

Lương Văn Hè, Chủ tịch UBND

DĐ: 0976334796
Email: luongvhe@gmail.com

19.UBND Xã Hiệp Sơn

1

Trần Văn Chương, Chủ tịch UBND

DĐ: 0912542009

Email: tranchuong65@gmail.com

20. UBND Xã Hiến Thành

1

Vũ Văn Dung, Chủ tịch UBND

CQ: 02203.826428
DĐ: 01672.246.122
Email: vpubndhienthanh@gmail.com

21. UBND Xã Thái Sơn

1

Phạm văn Thẳng, Chủ tịch UBND

CQ: 02203.825013

DĐ: 01689164072

Email: Phamvanthang1960@gmail.com

22. UBND Xã Duy Tân

1

Trần Hồng Túc, Chủ tịch UBND

DĐ: 0974752387

23. UBND Xã An Sinh

1

Nguyễn Văn Hinh, Chủ tịch UBND

CQ: 3.528 234

ĐTDĐ: 0936 182 234

24. UBND Xã Thái Thịnh

1

Phạm Bá Tuyến, Chủ tịch UBND

DĐ: 0987.237.525
Email: ubndxathaithinh@gmail.com

25. UBND Xã Minh Hòa

1

Trương Văn Núi, Chủ tịch UBND xã

CQ: 3.937.400
DĐ: 0983.865.817
Email: truongvannuimh@gmail.com