Danh sách cử người phát ngôn của huyện Nam Sách và các xã trực thuộc
  Cập nhật: 31/10/2013 2:26 CH
   

​​​ 

Họ và tên

Điện thoại, email

UBND Huyện Nam Sách

1

Lê Quang Thụ, Chủ tịch UBND

CQ: 02203.755.401

DĐ: 0903.490.117

lequangthuhd@gmail.com

1. UBND Thị trấn Nam Sách

1

Nguyễn Hữu Hùng, Chủ tịch UBND

CQ: 02203 754 420
DĐ: 0166 334 6023
Email: huuhungttns@gmail.com

2. UBND Xã Nam Hưng

1

Mạc Văn Hùng, Chủ tịch UBND

DĐ: 0963.716.858

Email: macthihoanganh@gmail.com

3. UBND Xã Nam Tân

1

Hoàng Văn Toan, Chủ tịch UBND

CQ: 02203794283
ĐTDĐ: 0964395975

Email: toanubndxanamtan@gmail.com

4. UBND Xã Hợp Tiến

1

Nguyễn Văn Mừng, Chủ tịch UBND

CQ: 3.794659

DĐ: 0167 260 5063

5. UBND Xã Thanh Quang

1


Nguyễn Xuân Thảo, Chủ tịch

ĐTCQ:02203.794.033

ĐTDĐ:0979.645.150

Email: thaoubnd@gmail.com

6. UBND Xã Nam Chính

1

Nguyễn Văn Hiến, Chủ tịch UBND xã

CQ: 3539.322

DĐ: 0977.100.805

7. UBND Xã An Bình

1

Nguyễn Đăng Xuân, Chủ tịch UBND xã

CQ: 02203.794.218
DĐ: 0982.397.041

8. UBND Xã Cộng Hòa

1

Mạc Văn Tuấn, Chủ tịch UBND

DĐ: 0975.754.955
Email: macvantuanns@gmail.com

9. UBND Xã Nam Hồng

1

Nguyễn Xuân Hùng, Chủ tịch UBND xã

ĐTCQ: 02203754800
ĐTDĐ: 01268 332 202
Email: namhongubnd@gmail.com

10. UBND Xã Hồng Phong

1; 2

Vương Văn Sáng, Chủ tịch UBND

- ĐTCQ: 02203575670

- ĐTDĐ: 0902896302

- Email: vuongsang@gmail.com

11. UBND Xã Minh Tân

1

Nguyễn Đức Tuyển, Chủ tịch UBND xã

ĐTCQ: 02203541348

ĐTDĐ:0964776337

Email: nguyenductuyen28@gmail.com

12. UBND Xã Phú Điền

1

Nguyễn Huy Chính, Chủ tịch UBND

CQ:  0220.3759.208

DĐ: 0989.609.809

Email: chinhhuongch@gmail.com

13. UBND Xã An Lâm

1

Khúc Văn Hướng, Chủ tịch UBND xã

CQ: 02203754613

DĐ: 0904650328

Email: huonganlam@gmail.com​

14. UBND Xã Quốc Tuấn

1


Nguyễn Bá Dũng, Chủ tịch UBND xã

CQ: 0220 3794128
DĐ: 0904 533 155
Email: nguyenbadungqt@mail.com

15. UBND Xã Nam Trung

1

Nguyễn Văn Bền, Chủ tịch UBND xã

CQ: 3.754.788
DĐ: 0904.443.734
Email: nguyenvanbennamtrung@gmail.com

16. UBND Xã Đồng Lạc

1

Ngô Chí Dũng, Chủ tịch UBND xã

CQ: 02203 753 456
DĐ: 0916121006
Email: chidungdonglac@gmail.com

17. UBND Xã Hiệp Cát

1

Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch UBND xã

CQ: 3.900.305
DĐ: 01643.437.018

18. UBND Xã Thái Tân

1

Hoàng Ngọc Hưởng, Chủ tịch UBND xã

CQ: 3.541.447
DĐ: 0987338390

19. UBND Xã An Sơn

2

Phạm Văn Chín, Chủ tịch UBND xã

 DĐ: 0986984138

               


 
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: