Danh sách cử người phát ngôn của huyện Thanh Hà và các xã trực thuộc
  Cập nhật: 31/10/2013 4:17 CH
  

 

Họ và tên

Điện thoại, email

UBND huyện Thanh Hà

1

Trịnh Văn Thiện, Quyền Chủ tịch

CQ: 02203.3813991

DĐ: 0915.019.043

Email:

1. UBND Thị trấn Thanh Hà

2

Nguyễn Văn Thiết, Chủ tịch UBND

CQ: 02203 815 229
DĐ: 0985.622.612

​2. UBND Xã Hồng Lạc

1

Vũ Xuân Hào, Chủ tịch

- CQ: 02203817255

DĐ:01642971968

Email: honglacubnd@gmail.com

3. UBND Xã Quyết Thắng

1

Nguyễn Văn Tiến, Chủ tịch

CQ: 3.544.474
DĐ: 0974.235.692
Email: ubndquyetthangth@gmail.com

4. UBND Xã Tân Việt

1

Nguyễn Tuấn Tuyến, Chủ tịch

CQ: 02203543777
DĐ: 01219230723

5. UBND Xã Thanh An

1

Nguyễn Đắc Chiếm, Chủ tịch

DĐ: 0912145482

6. UBND Xã Thanh Lang

1

Tăng Bá Hoành, Chủ tịch

DĐ: 0974.750.129
Email: hoanhthanhlang@gmail.com

7. UBND Xã Tiền Tiến

1

Nguyễn Văn Vinh, Chủ tịch UBND

02203.815.445

01676.311.679

8. UBND Xã Tân An

1

Nguyễn Viết Đảm, Chủ tịch

 

02203.815.234

0985.594.034

9. UBND Xã Liên Mạc

1

Nguyễn Ngọc Toàn, Chủ tịch

DĐ: 0983.480.979

Email: Nguyenngoctoan1259@gmail.com

10. UBND Xã Thanh Hải

1

Nguyễn Đức Tới, Chủ tịch UBND

-- ĐTCQ: 0220.3915290
- ĐTDĐ: 0975.302.955
- Email:nguyentoithanhhai@gmail.com

11. UBND Xã Thanh Khê

1

Đặng Văn Khái, Chủ tịch UBND

CQ: 0220.3.815298
DĐ:   01254.597.199
Email: ubndxathanhkhe.th2012@gmail.com

12. UBND Xã Thanh Xuân

1

Nguyễn Văn Đông, Chủ tịch UBND

CQ:02203.815.139
DĐ:0982.984.070
Email:ubndxathanhxuan.th@gmail.com

13. UBND Xã An Lương

1

Nguyễn Tiến Hoan, Chủ tịch UBND

CQ: 02203 815 746
DĐ: 0985622781

14. UBND Xã Thanh Thủy

1

Ngô Xuân Khải, Chủ tịch UBND

 

CQ: 02203815232
DĐ: 0915526815
Email: Ngoxuankhai 06051961@gmail.com

15. UBND Xã Phượng Hoàng

  1

Nguyễn Danh Phưởng, Chủ tịch UBND

CQ: 3.815206
DĐ: 0987.566.317

16. UBND Xã Hợp Đức

1


Lê Văn Đạt, Chủ tịch

CQ: 02203819568
DĐ: 0986845132
Email: ldat81339@gmail.com

17. UBND Xã Trường Thành

1

Nguyễn Doãn San, Chủ tịch

CQ: 0220.6585.123
DĐ: 01684.031.846
Email: nguyendoansan@gmail.com

18. UBND Xã Thanh Bính

1

Lê Sỹ Tín, Chủ tịch

CQ: 02203816442
DĐ: 01695599739
Email: letinubtb@gmail.com

19. UBND Xã Thanh Hồng

1

Đào Văn Liêm, Chủ tịch

CQ: 02203.816.139
DĐ:0988.474.927
Email: daovanliemubthanhhong@gmail.com

20. UBND Xã Vĩnh Lập

1

Nguyễn Văn Tranh, Chủ tịch

 DĐ: 0988.626.143

21. UBND Xã Thanh Xá

1

Phạm Quốc Trọng, Chủ tịch UBND

CQ: 02203.815.231
DĐ: 0945.628.969
Email: ubndxathanhxa@gmail.com

22. UBND Xã Việt Hồng

1

Phạm Văn Chung, Chủ tịch UBND

CQ: 0220.3817003
DĐ: 0915.858.628
Email:

23. UBND Xã Thanh Sơn

1

Đoàn Đình Goòng, Chủ tịch UBND

CQ: 3.814.180
DĐ: 0986.362.916

24. UBND Xã Cẩm Chế

1

Lê Văn Phương, Chủ tịch UBND

CQ: 3817.122

DĐ: 01645058328

25. UBND xã Thanh Cường

1

Đặng Văn Lan, Chủ tịch UBND

DĐ: 0987.135.360
Email: dongketoanthanhcuong@gmail.com