Danh sách cử người phát ngôn của thành phố Hải Dương và các xã, phường trực thuộc
  Cập nhật: 31/10/2013 2:08 CH
 

STT

Họ và tên

Điện thoại, email

UBND thành phố Hải Dương

1

Vũ Tiến Phụng, Chủ tịch UBND Thành phố

CQ: 02203.852.239
DĐ: 0983.020.039 Email: phungubndhd@gmail.com

1.     UBND phường Cẩm Thượng

1

Đinh Văn Tuyến , Chủ tịch UBND phường

CQ: 3.849.085
DĐ: 0904.047.507

2.     UBND phường Ngọc Châu

1

Nguyễn Văn Hiệu, Chủ tịch UBND phường

CQ: 6.292.696

DĐ: 0072.137.788

Email: nguyenhieupnv@gmail.com

3.     UBND phường Nhị Châu

1

Đoàn Văn Thuận, Chủ tịch UBND phường

CQ: 3847.458

DD: 0978.011.183

 Email: doanvthuan@gmail.com

4.     UBND phường Quang Trung

1

Nghiêm Lê Chiến, Chủ tịch phường

ĐTCQ:02203.852.377

ĐTDĐ:0916.882.887

Email: nghiemlechien@gmail.com

5.     UBND phường Nguyễn Trãi

1

Nguyễn Đình Hồng, Chủ tịch UBND phường

CQ: 3.831.517
DĐ: 0983.863.636
Email: nguyendinhhongnt@gmail.com

6.     UBND phường Phạm Ngũ Lão

1

Nguyên Thị Sâm, Chủ tịch UBND phường

CQ: 3.852.871 

DĐ: 0902.528.688
Email: nguyenthisam1980@gmail.com

7.     UBND phường Trần Hưng Đạo

1

Nguyễn Văn Bốn, Chủ tịch UBND phường

CQ: 3.852.629

DĐ: 0977.630.828

Email: vanbon64thd@gmail.com

8.     UBND phường Trần Phú

1

Trần Anh Tú, Chủ tịch UBND phường

CQ: 3.500.370

DĐ: 0983.621.032

Email: tuhang.minhanh@gmail.com

9.     UBND phường Lê Thanh Nghị

1

Bùi Thị Kim Tuyến, Chủ tịch UBND phường

CQ: 3.859.497

DĐ: 0906.174.681

Email: tuyenbuihd@gmail.com

10.  UBND Phường Hải Tân

1

Phạm Văn Mai, Chủ tịch UBND phường

DĐ: 0912.325.064

Email: phamvanmai5@gmail.com

11.  UBND Phường Tứ Minh

1

Đỗ Văn Dũng, Chủ tịch UBND

CQ: 3753405 

DĐ: 0913.473.489
Email: thanhloanaiquoc@gmail.com

12.  UBND Phường  Ái Quốc

1

Đỗ Văn Vì, Chủ tịch UBND phường

 DĐ: 0904012924
Email: thanhloanaiquoc@gmail.com

13.  UBND Xã An Châu

1

Vũ Văn Bắc, Chủ tịch UBND phường

DĐ: 0835.120.346

Email: vubacanchau@gmail.com

14.  UBND Xã Nam Đồng

1

Hoàng Ngọc Duyển, Chủ tịch UBND phường

DĐ: 0912.331.956
Email: hoangngocduyen1974@gmail.com

15.  UBND Phường Thạch Khôi

1

Phạm Quang Hiệp, Chủ tịch UBND phường

CQ: 02203.716328

ĐTDĐ: 0989147866

Email: vuthingatk@gmail.com

16.  UBND Phường Việt Hòa

1

Trần Văn Bút, Chủ tịch UBND

CQ: 3.891.286
DĐ: 0914654867
Email: minhnguyet1711vh@gmail.com

17.  UBND Xã Tân Hưng

1

Nguyễn Huy Tuấn, Chủ tịch UBND

CĐ: 02203.860251

DĐ: 0983.100.778

Email: nguyenhuytuan78@gmail.com

18.  UBND phường Bình Hàn

1

Vũ Đức Quý, Chủ tịch UBND

 CQ: 02203837480
DĐ: 0983338198

Email: vuducquyhd@gmail.com

19.  UBND phường Thanh Bình

1

Nguyễn Văn Dân, Chủ tịch UBND

DĐ: 0936.858.555

20.  UBND phường Tân Bình

1

 Hoàng Văn Thăng, Chủ tịch UBND

- CQ: 02203.848.470

- DĐ: 0966.399.818

21.  UBND xã Thượng Đạt

1

Nguyễn Văn Trường, Chủ tịch UBND

CQ: 02202754608
DĐ: 0977320555
Email: Hoctap63@gmail.com