Ngày 18/10/2013, UBND tỉnh ban hành những văn bản sau:
  Cập nhật: 28/10/2013 10:41 SA

STT

Số/Ký hiệu

Trích yếu nội dung

Download

1

2363/QĐ-UBND

Về khen thưởng thành tích các tập thể Hội Sinh viên tỉnh

Tải về

 

2

2357/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt Kế hoạch và dự toán giải tỏa vi phạm hành lang an toàn đường bộ trên Quốc lộ 37, tỉnh Hải Dương

Tải về

 

3

2358/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt đơn giá bồi thường các cây: Dẻ, Trám, Trầm gió, Lim và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất GPMB thực hiện Dự án đường dây 500KV Quảng Ninh Hiệp Hoà trên địa bàn thị xã Chí Linh (đợt 01)

Tải về

 

4

1919/KH-BCĐ

Triển khai thực hiện Quyết định số 2083/QĐ-UBND ngày 13/9/2013 của UBND tỉnh Hải Dương về việc thành lập Ban chỉ đạo chống thất thu ngân sách và đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Tải về

 

5

147/UBND-VP

Tình hình thực hiện các nhiệm vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo trọng tâm của Lãnh đạo UBND tỉnh

Tải về

 

6

2361/QĐ-BCĐ

Về việc thành lập Tổ chuyên viên giúp việc Ban chỉ đạo chống thất thu ngân sách và đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Tải về

 

7

2356/QĐ-UBND

Về việc cấp kinh phí bồi thường GPMB Dự án đầu tư xây dựng công trình Kè Tiền Phong - xã Tiền Phong - huyện Thanh Miện

Tải về

 

8

1918/UBND-VP

V/v tham mưu báo cáo UBND tỉnh

Tải về

 

9

142/TB-VP

Về việc đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công trình xây dựng Bệnh viện Nhi

Tải về

 

10

2358/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt đơn giá bồi thường các cây: Dẻ, Trám, Trầm gió, Lim và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất GPMB thực hiện Dự án đường dây 500KV Quảng Ninh Hiệp Hoà trên địa bàn thị xã Chí Linh (đợt 01)

Tải về

 

11

2359/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ chi phí kiểm định, đánh giá chất lượng công trình, chi phí kiểm toán sau kiểm định, đánh giá chất lượng công trình và dự toán chi phí tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ Dự án xây dựng Khu phố thương mại và Siêu thị chợ Cuối huyện Gia Lộc (nay là Dự án đầu tư xây dựng chợ Cuối, huyện Gia Lộc)

Tải về

 

12

1914/UBND-VP

V/v đơn giá bồi thường cây trồng GPMB Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy Nhiệt điện BOT Hải Dương

Tải về

 

13

2353/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt phương án giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp làm cơ sở tính đơn giá thuê đất khi cho Công ty TNHH xây dựng Toàn Thắng thuê

Tải về

 

14

2355/QĐ-UBND

Về việc  phê duyệt phương án giá trị tài sản, chi phí đầu tư vào đất và các khoản nghĩa vụ tài chính liên quan khi thu hồi đất của Công ty TNHH Tập đoàn quốc tế Trường Thành Việt Nam

Tải về