SharePoint
portal

Skip Navigation LinksChương-trình-phát-triển-nhà-ở-tỉnh-Hải-Dương-đến-năm-2020,-định-hướng-đến-năm-2030

Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hải Dương đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
  Cập nhật: 07/11/2018 10:07 SA

​Ngày 9/8/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2830/QĐ-UBND về việc phê duyệt chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hải Dương đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Theo đó, mục tiêu phấn đấu đến năm 2020:

Về diện tích nhà ở:

 Diện tích nhà ở bình quân:

- Phát triển diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh đạt khoảng 27,0m2 sàn/người, trong đó tại đô thị đạt 29,0m2 sàn/người và tại nông thôn đạt 22,0m2 sàn/người.

- Tổng diện tích sàn nhà ở đạt 50.177.000,0m2; Diện tích sàn nhà ở tăng thêm 8.219.000,0m2; trong đó diện tích cải tạo nâng cấp 1.413.500,0m2, diện tích sàn xây dựng mới 6.805.500,0m2.

 Mục tiêu cụ thể giải quyết cho các nhóm đối tượng xã hội:

- Nhà ở công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức: Xây dựng mới 13.000,0m2 sàn nhà ở.

- Nhà ở tái định cư: Xây dựng mới 207.650 m2 sàn nhà ở.

- Nhà ở cho người có công với cách mạng: Hoàn thành Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở đã được UBND tỉnh phê duyệt.

- Nhà ở cho các hộ nghèo khu vực nông thôn: Hoàn thành Đề án hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở đã được UBND tỉnh phê duyệt.

- Nhà ở cho người thu nhập thấp tại đô thị: Xây dựng mới 552.220,0m2 sàn nhà ở.

- Nhà ở công nhân: Xây dựng mới 240.000,0m2 sàn nhà ở.

- Nhà ở sinh viên: Xây dựng mới 48.000,0m2 sàn nhà ở.

Mục tiêu phát triển nhà ở thương mại: Xây dựng mới 5.654.000,0m2 sàn nhà ở tại các dự án khu dân cư, khu đô thị mới.

- Đối với thành phố Hải Dương, thị xã Chí Linh: Do quỹ đất ở đang dư thừa, nên khuyến khích phát triển nhà ở thương mại dưới dạng nhà ở chung cư.

- Đối với các huyện còn lại: Căn cứ nhu cầu tăng thêm kết hợp với Chương trình phát triển đô thị để kêu gọi đầu tư phát triển nhà ở thương mại, tránh lãng phí dư thừa nguồn tài nguyên đất.

Về chất lượng nhà ở:

Phấn đấu nâng tỷ lệ nhà ở kiên cố đạt 95%, nhà ở bán kiên cố đạt 5%, xóa bỏ nhà thiếu kiên cố.

 Mục tiêu định hướng đến năm 2030:

- Phấn đấu đến năm 2030 đạt chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh khoảng 35,0m2 sàn/người.

- Phấn đấu nâng tỷ lệ nhà ở kiên cố đạt 98%, nhà ở bán kiên cố đạt 2%.

- Phát triển đồng bộ các loại hình nhà ở đáp ứng cho nhu cầu của xã hội.

ệ nhà ở kiên cố đạt 95%, nhà ở bán kiên cố đạt 5%, xóa bỏ nhà thiếu kiên cố. Phấn đấu đến năm 2030 đạt chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh khoảng 35,0m2 sàn/người; Phấn đấu nâng tỷ lệ nhà ở kiên cố đạt 98%, nhà ở bán kiên cố đạt 2%; Phát triển đồng bộ các loại hình nhà ở đáp ứng cho nhu cầu của xã hội

Nội dung Chương trình: QDDI-2018-2830-1.signed.pdf


 
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn:

Cơ quan chủ quản:Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương
Trưởng Ban Biên tập: Ông Lương Văn Cầu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương
Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương
Đơn vị thực hiện: Trung Tâm Công nghệ thông tin - Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương
Địa chỉ: Số 45 Quang Trung - TP Hải Dương
Điện thoại: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn, ubndthd@gmail.com