SharePoint
portal
Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án Xây dựng trường chuẩn quốc gia ở các cấp học giai đoạn 2016 - 2020
  Cập nhật: 09/11/2017 7:54 SA

Ngày 11/11/2016, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án "Xây dựng trường chuẩn quốc gia  ở các cấp học", giai đoạn 2016 – 2020.

Mục tiêu Kế hoạch đưa ra nhằm tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng của các trường đạt chuẩn quốc gia ở các cấp học, nâng cao số lượng trường đạt chuẩn quốc gia qua từng năm gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới ở các địa phương, góp phần nâng cao chất lượng Giáo dục và Đào tạo), đáp ứng các yêu cầu đổi mới của GD&ĐT và phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn hiện nay.

Phấn đấu đến năm 2020: - Có ít nhất 52 % trường Mầm non  đạt chuẩn quốc gia, trong đó có ít nhất 7,3 % trường đạt chuẩn mức độ 2; Có 99 % trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia, trong đó có ít nhất 25 % trường đạt chuẩn mức độ 2; Có ít nhất 53 % trường THCS đạt chuẩn quốc gia; Có ít nhất 56 % trường THPT đạt chuẩn quốc gia.

Ke hoach 2827_2017.doc

 
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn:

Cơ quan chủ quản:Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương
Trưởng Ban Biên tập: Ông Lương Văn Cầu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương
Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương
Đơn vị thực hiện: Trung Tâm Công nghệ thông tin - Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương
Địa chỉ: Số 45 Quang Trung - TP Hải Dương
Điện thoại: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn, ubndthd@gmail.com