SharePoint
portal
Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án “Xây dựng làng an toàn, khu dân cư an toàn; cơ quan, doanh nghiệp an toàn về ANTT"
  Cập nhật: 09/11/2017 8:00 SA

Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TU, ngày 10/02/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương, UBND tỉnh đã xây dựng và triển khai thực hiện Đề án "Xây dựng làng an toàn, khu dân cư an toàn; cơ quan, doanh nghiệp an toàn về ANTT" giai đoạn 2011 - 2015 trên địa bàn tỉnh.

Sau 5 năm thực hiện đề án, tình hình ANTT trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, các vụ việc khiếu kiện phức tạp, kéo dài được tập trung giải quyết ổn định và tạm ổn định; hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội từng bước được kiềm chế và có xu hướng giảm, đặc biệt là tội phạm hoạt động trên tuyến; tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết, số người bị thương). Các vụ việc vi phạm nhỏ trong làng, xóm, khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, trường học được phát hiện và giải quyết kịp thời ngay từ cơ sở, không để phát sinh, diễn biến phức tạp. Ngày 22/3/2016, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Đề án "Xây dựng làng an toàn, khu dân cư an toàn; cơ quan, doanh nghiệp an toàn về ANTT" giai đoạn 2011 - 2015. Hội nghị đã phân tích, đánh giá và chỉ rõ những kết quả đạt được rất quan trọng, góp phần ổn định tình hình ANTT, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đề án cần được tiếp tục duy trì và tổ chức thực hiện trong giai đoạn tiếp theo. Chính vì vậy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định: Tiếp tục xác định việc thực hiện Đề án "Xây dựng làng an toàn, khu dân cư an toàn; cơ quan, doanh nghiệp an toàn về ANTT" là một trong những nội dung quan trọng trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án "Xây dựng làng an toàn, khu dân cư an toàn; cơ quan, doanh nghiệp an toàn về ANTT" giai đoạn 2016 - 2020 như sau:

KH2939_2017.doc

 
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn:

Cơ quan chủ quản:Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương
Trưởng Ban Biên tập: Ông Lương Văn Cầu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương
Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương
Đơn vị thực hiện: Trung Tâm Công nghệ thông tin - Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương
Địa chỉ: Số 45 Quang Trung - TP Hải Dương
Điện thoại: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn, ubndthd@gmail.com