SharePoint
portal

Skip Navigation LinksQuy-hoạch-các-điểm-đấu-nối-với-các-quốc-lộ-qua-địa-bàn-tỉnh-Hải-Dương

Quy hoạch các điểm đấu nối với các quốc lộ qua địa bàn tỉnh Hải Dương
  Cập nhật: 07/11/2018 10:25 SA

Ngày 10/9/2015, UBND tỉnh ban hành quyết định số 2311/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch các điểm đấu nối với các Quốc lộ qua địa bàn tỉnh Hải Dương.

Theo đó, phạm vi không quy hoạch bao gồm một số đoạn thuộc nội thành, nội thị và Quốc lộ 10 do chiều dài đoạn tuyến đi qua địa bàn tỉnh Hải Dương ngắn (1km). Riêng Quốc lộ 38 và 38B hướng tuyến khảo sát, lập quy hoạch theo hướng tuyến mới đã được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt đầu tư xây dựng (tránh thị trấn Kẻ Sặt và tránh thị trấn Thanh Miện

Phương án quy hoạch dựa theo nguyên tắc bố trí đường gom và các vị trí đấu nối vào Quốc lộ và Quy hoạch các điểm đấu nối với các Quốc lộ và quy hoạch đường gom.

Lộ trình xóa bỏ các đường nhánh đấu nối trực tiếp: Đối với đường nhánh xây dựng mới: Chỉ được đấu nối với Quốc lộ tại các vị trí quy hoạch được duyệt hoặc phải xây dựng đường gom từ vị trí đường nhánh đến vị trí đấu nối trực tiếp với Quốc lộ theo quy hoạch được duyệt; Đối với các đường nhánh hiện có (tồn tại trước khi quy hoạch được duyệt) trong khi chưa xây dựng được đường gom, cho phép tồn tại và giữ nguyên hiện trạng cho đến khi đường gom được bố trí hai bên các Quốc lộ. Bắt đầu từ năm 2016, tiến hành từng bước xây dựng đường gom nhằm xoá bỏ các đường nhánh không có trong quy hoạch. Các cửa hàng xăng dầu phải đấu nối thông qua đường gom.

Nội dung Quy hoạch: QD2311.doc

 

Cơ quan chủ quản:Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương
Trưởng Ban Biên tập: Ông Lương Văn Cầu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương
Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương
Đơn vị thực hiện: Trung Tâm Công nghệ thông tin - Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương
Địa chỉ: Số 45 Quang Trung - TP Hải Dương
Điện thoại: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn, ubndthd@gmail.com