SharePoint
portal
Quy hoạch cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 tỉnh Hải Dương
  Cập nhật: 08/02/2018 1:38 CH

Ngày 07/9/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương đã ban hành Quyết định số 2718/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 tỉnh Hải Dương. Mục tiêu là từng bước xóa bỏ các điểm giết mổ nhỏ lẻ và hình thành cơ sở giết mổ gia súc, gia cầmtập trung, nhằm tăng cường sự quản lý nhà nước trong lĩnh vực kiểm soát hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm; cung cấp sản phẩm động vật an toàn vệ sinh thực phẩm cho người tiêu dùng trong tỉnh, ngoài tỉnh và xuất khẩu.

Theo đó, đến năm 2020, quy hoạch phát triển 04 cơ sở giết mổ công nghiệp loại I; 35 cơ sở bán công nghiệp loại II; 102 cơ sở giết mổ thủ công tập trung loại III trên địa bàn tỉnh. Phấn đấu sau năm 2020 trên địa bàn tỉnh cơ bản không còn các điểm giết mổ nhỏ lẻ nằm trong các thôn, khu dân cư.

PHE-DUYET-QUY-HOACH-CO-SO-GIET-MO.doc

Quy hoach.doc


 
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn:

Cơ quan chủ quản:Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương
Trưởng Ban Biên tập: Ông Lương Văn Cầu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương
Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương
Đơn vị thực hiện: Trung Tâm Công nghệ thông tin - Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương
Địa chỉ: Số 45 Quang Trung - TP Hải Dương
Điện thoại: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn, ubndthd@gmail.com