SharePoint
portal

Skip Navigation LinksQuy-hoạch-mạng-lưới-vận-tải-hành-khách-cố-định-tỉnh-Hải-Dương-giai-đoạn-2014---2020-

Quy hoạch mạng lưới vận tải hành khách cố định tỉnh Hải Dương giai đoạn 2014 - 2020
  Cập nhật: 07/11/2018 10:16 SA

Ngày 10/11/2014, UBND tỉnh ban hành quyết định số 2803/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới vận tải hành khách cố định tỉnh Hải Dương giai đoạn 2014 - 2020.

Theo đó, Xây dựng Quy hoạch mạng lưới vận tải hành khách cố định tỉnh Hải Dương giai đoạn 2014 - 2020 phù hợp với quy hoạch tổng thể giao thông vận tải và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hải Dương nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; Kết hợp, khai thác tốt hệ thống giao thông khác như xe buýt, taxi và kết nối giao thông với các tỉnh lân cận; Phát triển hợp lý mạng lưới vận tải hành khách cố định nội tỉnh và liên tỉnh. Đồng thời, phát triển, hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ vận tải hành khách cố định nội tỉnh (trạm dừng, bến xe, điểm đón trả khách…), đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh, giảm ô nhiễm môi trường và phát triển bền vững kinh tế - xã hội.

Phương án quy hoạch cụ thể như sau:

Giai đoạn 2015-2020: Giai đoạn 2015-2020, đáp ứng phục vụ khoảng 80% nhu cầu đi lại của người dân. Phấn đấu tăng bình quân 13%/ năm về khối lượng vận chuyển hành khách, 16%/năm về khối lượng luân chuyển hành khách. Đến 2015, các tuyến vận tải hành khách theo tuyến cố định nội tỉnh, các tuyến cố định có cự ly vận chuyển dưới 60km sẽ được thay thế hoàn toàn bằng các tuyến xe buýt. Từ năm 2017, sử dụng phương tiện vận tải hành khách để người khuyết tật dễ dàng tiếp cận, đáp ứng tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật, tiết kiệm năng lượng và thân thiện môi trường.

Định hướng giai đoạn 2021-2030: Thiết lập mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định hợp lý, thống nhất trong toàn tỉnh, có quy mô phù hợp với từng vùng, từng địa phương, tạo điều kiện khai thác tiềm năng hiện có và phát triển năng lực của ngành GTVT Hải Dương; Phát triển mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định, đáp ứng nhu cầu vận tải hành khách với chất lượng ngày càng cao, giá thành hợp lý, tiện nghi, an toàn, nhanh chóng, bảo vệ môi trường và đảm bảo quốc phòng, an ninh phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân trong toàn tỉnh; Đổi mới và nâng cao năng lực của phương tiện vận tải hành khách, nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải, hoàn thành thay thế phương tiện vận tải hành khách để người khuyết tật dễ dàng tiếp cận, đáp ứng tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật, tiết kiệm năng lượng và thân thiện môi trường.

Nội dung Quy hoạch:QHmangluoivthk.doc

 
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn:

Cơ quan chủ quản:Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương
Trưởng Ban Biên tập: Ông Lương Văn Cầu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương
Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương
Đơn vị thực hiện: Trung Tâm Công nghệ thông tin - Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương
Địa chỉ: Số 45 Quang Trung - TP Hải Dương
Điện thoại: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn, ubndthd@gmail.com