SharePoint
portal

Skip Navigation LinksĐầutưxâydựng,nângcấphệthốngbệnhviệnyhọccổtruyền

Đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống bệnh viện y học cổ truyền
  Cập nhật: 3/13/2014 10:39 AM

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt  Đề án “Đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống bệnh viện y học cổ truyền toàn quốc giai đoạn 2014 - 2025” cho 24 bệnh viện y học cổ truyền trên toàn quốc, trong đó có Hải Dương

Trong giai đoạn 2016 – 2020, Đề án sẽ tiếp tục đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế thiết yếu cho một số bệnh viện đã đầu tư giai đoạn 2014 – 2015; đồng thời, đầu tư giai đoạn 2 cho 48 bệnh viện...

Quy mô bệnh viện xác định theo dân số

Quyết định nêu rõ, quy mô bệnh viện y học cổ truyền cấp tỉnh được xác định theo dân số, nhu cầu khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền của nhân dân và khả năng cung cấp dịch vụ.

Cụ thể, đối với địa phương có dân số dưới một triệu dân thì bệnh viện y học cổ truyền cấp tỉnh sẽ được đầu tư với quy mô từ 100 - 150 giường bệnh; địa phương có dân số từ một triệu đến dưới hai triệu dân thì quy mô bệnh viện từ 150 - 250 giường bệnh; địa phương có dân số từ hai triệu dân trở lên thì quy mô bệnh viện từ 250 - 350 giường bệnh.

Đối với những địa phương hiện tại bệnh viện y học cổ truyền có quy mô lớn hơn mức quy mô nêu trên và đang hoạt động hiệu quả thì UBND tỉnh, thành phố phối hợp với Bộ Y tế để thống nhất xác định quy mô bệnh viện phù hợp với quy hoạch, bảo đảm hoạt động hiệu quả trên nguyên tắc ngân sách địa phương chịu trách nhiệm bố trí vốn đầu tư xây dựng và nâng cấp bệnh viện cho số giường vượt quá quy định nêu trên.

Đối với các bệnh viện y học cổ truyền trực thuộc Bộ Y tế, Bộ Công an, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Công an quy định quy mô giường bệnh phù hợp với quy hoạch phát triển của ngành.

Tải văn bản

Mục tiêu chung của Đề án “Đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống bệnh viện  y học cổ truyền toàn quốc giai đoạn 2014 - 2025” là đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị cho các bệnh viện Y học cổ truyền toàn quốc nhằm thực hiện quan điểm chỉ đạo của Đảng “Đẩy mạnh việc nghiên cứu, kế thừa, bảo tồn và phát triển đông y; kết hợp đông y với tây y trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân”; nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền, kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại, góp phần làm giảm tình trạng quá tải của các bệnh viện

Cổng thông tin điện tử Chính phủ
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương
Trưởng Ban Biên tập: Ông Lương Văn Cầu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương
Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông Hải Dương
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Hải Dương
Địa chỉ: Số 1 Đức Minh, Phường Thanh Bình, TP Hải Dương
Điện thoại: 0320.3898 373 - Fax: 0320.6252 626 - Email: congttdt@haiduong.gov.vn