SharePoint
portal

Skip Navigation LinksDanhbacachuyenthanhphothixa

Danh bạ các Huyện - Thành phố - Thị xã tỉnh Hải Dương
  Cập nhật: 7/11/2013 6:50 AM

STT

Tên đơn vị

Địa chỉ

Điện thoại

1.   

UBND TP Hải Dương

Số 106- Đại lộ Trần Hưng Đạo - TP Hải Dương

0220.3852.243

2.   

UBND huyện Cẩm Giàng

Thị trấn Lai Cách - huyện Cẩm Giàng

0220.3786.474

3.   

UBND huyện Ninh Giang

Khu 6 - Thị trấn Ninh Giang

0220.3767.352

4.   

UBND Thành phố Chí Linh

162 Nguyễn Trãi - Phường Sao Đỏ - TP. Chí Linh - HD

0220.3882.696

5.   

UBND huyện Gia Lộc

Thị trấn Gia Lộc - huyện Gia Lộc

0220.3716.483

6.   

UBND huyện Kim Thành

Thị trấn Phú Thái - huyện  Kim Thành

0220.3720.165

7.   

UBND huyện Nam Sách

Thị trấn Nam Sách - huyện Nam Sách

0220.3755.400

8.   

UBND huyện Thanh Hà

Thị trấn Thanh Hà - huyện Thanh Hà 

0220.3815.177

9.   

UBND huyện Tứ Kỳ

Thị trấn Tứ Kỳ - huyện Tứ Kỳ

0220.3747.224

10.         

UBND huyện Bình Giang

Thị trấn Kẻ Sặt - huyện Bình Giang

0220.3777.540

11.         

UBND huyện Kinh Môn

Thị trấn Minh Tân – huyện Kinh Môn

0220.3822.085

12.         

UBND huyện Thanh Miện

Thị trấn Thanh Miện - huyện Thanh Miện

0220.3736.562

 

Cơ quan chủ quản:Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương
Trưởng Ban Biên tập: Ông Lương Văn Cầu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương
Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương
Đơn vị thực hiện: Trung Tâm Công nghệ thông tin - Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương
Địa chỉ: Số 45 Quang Trung - TP Hải Dương
Điện thoại: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn, ubndthd@gmail.com