SharePoint
portal

Skip Navigation LinksCông-khai-số-liệu-và-thuyết-minh-tình-hình-thực-hiện-dự-toán-ngân-sách-địa-phương--quý-I-năm-2018

Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý I năm 2018
  Cập nhật: 26/04/2018 9:35 SA

Thực hiện công văn số 1233/UBND-VP ngày 11/5/2017 của UBND tỉnh về việc công khai số liệu và thuyết minh ngân sách địa phương, Sở Tài chính đã tổng hợp các mẫu biểu công khai số liệu và thuyết minh ước thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý I năm 2018  để công bố công khai trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh.

Xem chi tiết: QD.pdf

 
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn:

Cơ quan chủ quản:Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương
Trưởng Ban Biên tập: Ông Lương Văn Cầu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương
Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương
Đơn vị thực hiện: Trung Tâm Công nghệ thông tin - Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương
Địa chỉ: Số 45 Quang Trung - TP Hải Dương
Điện thoại: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn, ubndthd@gmail.com