SharePoint
portal
Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh NGuyễn Dương thái tại cuộc họp Lãnh đạo UBND tỉnh ngày 21 tháng 6 năm 2018
  Cập nhật: 01/07/2018 12:08 CH

Ngày 21/6/2018, Tại trụ sở UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp của Lãnh đạo UBND tỉnh.

Tại cuộc họp, Lãnh đạo UBND tỉnh đã xem xét và cho ý kiến về một số nội dung: Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo xin ý kiến về việc chấp thuận chủ trương đầu tư trong nước, nước ngoài; Sở Giao thông vận tải  báo cáo xin ý kiến vềDự án đầu tư xây dựng công trình: Xử lý cấp bách điểm đen tai nạn giao thông tại Km87+570/Quốc lộ 37 (nút giao QL37 và QL18), thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương; vướng mắc trong ký hợp đồng, thanh toán tiền lương và các chế độ cho người lao động tại Trạm Kiểm tra tải trọng xe lưu động Hải Dương.

Qua ý kiến thảo luận và thống nhất của các đại biểu dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh đã kết luận và chỉ đạo như sau:

Xem chi tiết Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh: TBVPDI-2018-70-1.signed.pdf

 
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn:

Cơ quan chủ quản:Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương
Trưởng Ban Biên tập: Ông Lương Văn Cầu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương
Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương
Đơn vị thực hiện: Trung Tâm Công nghệ thông tin - Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương
Địa chỉ: Số 45 Quang Trung - TP Hải Dương
Điện thoại: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn, ubndthd@gmail.com