SharePoint
portal
Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái tại cuộc họp Lãnh đạo UBND tỉnh ngày 12.8.2019
  Cập nhật: 04/09/2019 9:34 SA

Ngày 12/8/2019, tại Trụ sở UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Dương Thái, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp của Lãnh đạo UBND tỉnh. Tại cuộc họp, Lãnh đạo UBND tỉnh xem xét và cho ý kiến về một số nội dung do các sở, ngành báo cáo như sau:

1. Sở Nội vụ báo cáo xin ý kiến về kết quả rà soát, hiệp thương thống nhất đường địa giới hành chính giữa tỉnh Hải Dương và Hưng Yên; Báo cáo xác định tồn tại, nguyên nhân giảm bậc chỉ số cải cách hành chính năm 2018 và giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của tỉnh.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo xin ý kiến về việc bố trí giáo viên, nhân viên hợp đồng trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập năm 2019-2020; về Kế hoạch thực hiện Đề án “Tổ chức, sắp xếp các trường mầm non, phổ thông công lập tỉnh Hải Dương giai đoạn 2019-2021” đối với các trường trung học phổ thông công lập;

3. UBND thành phố Hải Dương báo cáo xin ý kiến về việc tăng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 6 năm học 2019-2020 và thực hiện thí điểm dạy môn Toán bằng tiếng Anh tại Trường THCS Lê Quý Đôn.

Qua ý kiến thảo luận và thống nhất của các đại biểu dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh đã kết luận và chỉ đạo như sau:

Xem chi tiết: TBVPDI-2019-126-1.signed.pdf

 
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn:

Cơ quan chủ quản:Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương
Trưởng Ban Biên tập: Ông Lương Văn Cầu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương
Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương
Đơn vị thực hiện: Trung Tâm Công nghệ thông tin - Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương
Địa chỉ: Số 45 Quang Trung - TP Hải Dương
Điện thoại: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn, ubndthd@gmail.com