SharePoint
portal
Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái tại cuộc họp Lãnh đạo UBND tỉnh ngày 28 tháng 01 năm 2019
  Cập nhật: 01/02/2019 9:19 SA

Ngày 28/1/2019, tại Trụ sở tại Trụ sở UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Dương Thái, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp của Lãnh đạo UBND tỉnh.

Tại cuộc họp, lãnh đạo UBND tỉnh xem xét và cho ý kiến về một số nội dung do các sở, ngành báo cáo như sau:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo xin ý kiến về chấp thuận chủ trương, thu hồi, điều chỉnh một số dự án đầu tư trong nước, nước ngoài;

- Sở Xây dựng báo cáo xin ý kiến về điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Nguyên Giáp, huyện Tứ Kỳ;

- Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo xin ý kiến về Đề án thành lập Trường THPT Chu Văn An;

- Đoàn Công tác theo Quyết định số 166 của UBND tỉnh (do Thanh tra tỉnh là cơ quan Thường trực) báo cáo tham mưu giải quyết vụ việc tố cáo của bà Trần Thị Còi.

Qua ý kiến thảo luận và thống nhất của các đại biểu dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh đã kết luận và chỉ đạo như sau:

Xem chi tiết Thông báo kết luận: TBVPDI-2019-14-1.signed.pdf

 
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn:

Cơ quan chủ quản:Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương
Trưởng Ban Biên tập: Ông Lương Văn Cầu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương
Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương
Đơn vị thực hiện: Trung Tâm Công nghệ thông tin - Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương
Địa chỉ: Số 45 Quang Trung - TP Hải Dương
Điện thoại: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn, ubndthd@gmail.com