SharePoint
portal
Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái tại cuộc họp Lãnh đạo UBND tỉnh ngày 02 tháng 01 năm 2019
  Cập nhật: 15/01/2019 3:05 CH

Ngày 2/1/2019, tại Trụ sở UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp của Lãnh đạo UBND tỉnh.

Tại cuộc họp, Lãnh đạo UBND tỉnh xem xét và cho ý kiến về một số nội dung do các Sở, ngành báo cáo như sau:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo xin ý kiến chấp thuận về chủ trương, điều chỉnh một số dự án đầu tư trong nước ngoài khu công nghiệp;

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo xin ý kiến về Dự án khảo sát, thám sát và khai quật khảo cổ học Khu di tích chùa Ngũ Đài, xã Hoàng Tiến, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Qua ý kiến thảo luận và thống nhất của các đại biểu dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh đã kết luận và chỉ đạo như sau:

Xem chi tiết Thông báo kết luận: TBVPDI-2019-4-1.signed.pdf

VP UBND tỉnh
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn:

Cơ quan chủ quản:Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương
Trưởng Ban Biên tập: Ông Lương Văn Cầu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương
Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương
Đơn vị thực hiện: Trung Tâm Công nghệ thông tin - Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương
Địa chỉ: Số 45 Quang Trung - TP Hải Dương
Điện thoại: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn, ubndthd@gmail.com