Thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần môi trường đô thị Hải Dương do UBND tỉnh sở hữu
  Cập nhật: 06/08/2019 10:35 SA

1. Tên tổ chức thoái vốn: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Địa chỉ: 45 Quang Trung, P. Quang Trung, Thành phố Hải Dương, Hải Dương

2. Tên tổ chức có cổ phiếu được thoái vốn:

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HẢI DƯƠNG

Địa chỉ: Số 211, Đường Lê Thanh Nghị, P. Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

Ngành nghề kinh doanh chính: Thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải không độc hại; Thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải độc hại; Xử lý tiêu hủy rác thải không độc hại; Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại; Tái chế phế liệu; Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác; Khai thác xử lý và cung cấp nước; Thoát nước và xử lý nước thải; Sản xuất xe cải tiến và xe chuyên dùng phục vụ thu gom rác.

Vốn điều lệ: 13.568.000.000 đồng

4. Cổ phần chào bán thông qua đấu giá:

- Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông

- Số lượng cổ phần chào bán: 691.968  cổ phần

- Mệnh giá cổ phần chào bán: 10.000 đồng/cổ phần

- Giá khởi điểm: 17.800 đồng/cổ phần

5. Tổ chức bán đấu giá: Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia

Địa chỉ: Tầng 12 tòa nhà CDC, số 25 Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội

6. Thời gian cung cấp bản Công bố thông tin, Đơn đăng ký đấu giá: Từ ngày 05/8/2019 đến chậm nhất 17h00’ ngày 23/8/2019 (Sáng từ 08h30’ đến 11h45’; Chiều từ 13h00’ đến 17h00’, các ngày làm việc) tại Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia – Tầng 12 tòa nhà CDC, số 25 Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.

7. Thời gian nộp đơn đăng ký và tiền đặt cọc: Từ ngày 05/8/2019 đến chậm nhất 17h00’ ngày 23/8/2019 (Sáng từ 08h30’ đến 11h45’; Chiều từ 13h00’ đến 17h00’, các ngày làm việc) tại Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia – Tầng 12 tòa nhà CDC, só 25 Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.

8. Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá:

  • Bỏ trực tiếp vào hòm phiếu hoặc gửi bằng phương thức bảo đảm:

Chậm nhất 15h00’ ngày 29/8/2019 tại:

Địa điểm: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA

Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà CDC, số 25 Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội

  • Hoặc bỏ trực tiếp vào hòm phiếu:

Từ 07h00’đến chậm nhất 08h00’ ngày 30/8/2019 tại:

Địa điểm: CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HẢI DƯƠNG

Địa chỉ: Số 211 đường Lê Thanh Nghị, P. Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương

9. Thời gian và địa điểm tổ chức bán đấu giá:

  - Thời gian: Bắt đầu 08h00’ ngày 30 tháng 8 năm 2019

  - Địa điểm: CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HẢI DƯƠNG

  - Địa chỉ: Số 211 đường Lê Thanh Nghị, P. Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương

Tài liệu đính kèm: 

1Ban CBTT ban dau gia.pdf

2BCTC Kiem toan 2017.PDF

3BCTC Kiem toan 2018.PDF

4Giay chung nhan dang ky kinh doanh.pdf

5QD UBND tinh phe duyet gia khoi diem.pdf

6QD UBND tinh phe duyet PA thoai von.pdf

Ho so nhan dang ky dau gia_Website PDF.rar

8CV xac nhan so co phan so huu_0.pdf

9Quy che ban dau gia_1.PDF

 
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: