Thông báo kết quả lấy ý kiến cử tri về Đề án mở rộng địa giới hành chính thành phố Hải Dương
  Cập nhật: 08/08/2019 2:40 CH

Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương đang triển khai xây dựng Đề án mở rộng địa giới hành chính thành phố Hải Dương, sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, thành lập 2 phường và điều chỉnh địa giới hành chính một số phường, xã thuộc thành phố Hải Dương;

Sau khi triển khai thực hiện các quy trình về lấy ý kiến cử tri các đơn vị hành chính liên quan theo quy định để hoàn thiện Đề án và xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Dương, Cổng Thông tin điện tử tỉnh đăng tải kết quả để lấy ý kiến cử tri các đơn vị hành chính có liên quan.

Xem chi tiết bảng tổng hợp kết quả: KQ-y-kien-cu-tri.pdf

 
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: