Thông báo lấy ý kiến về Dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh
  Cập nhật: 10/06/2019 3:23 CH

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tài chính đã dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về Ban hành quy định chế độ chi tiếp khách nước ngoài, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và chế độ chi tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương và Nghị quyết Ban hành quy định chế độ chi tiếp khách nước ngoài, chế độ chi tổ chức  hội nghị, hội thảo quốc tế và chế độ chi tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Mọi ý kiến góp ý xin gửi về: Sở Tài chính Hải Dương

Địa chỉ: Số 15 Nguyễn Du, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Thời gian nhận góp ý: Từ 10/6/2019 đến ngày 30/6/2019

Nôi dung chi tiết:

Du thao Nghi Quyet Che do Tiep khach.doc

Du thuyet Nghi quyet BDCB.doc

 
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: