Chương trình làm việc của Chủ tịch UBND tỉnh
  Cập nhật: 8/8/2013 2:07 PM

Chủ tịch UBND tỉnh có buổi làm việc với các đơn vị thuộc Khối Kinh tế tổng hợp tỉnh Hải Dương về tình hình thu chi ngân sách địa phương 7 tháng đầu năm 2013,

đề xuất những giải pháp cụ thể nhằm cân đối nhiệm vụ thu chi ngân sách những tháng cuối năm; công tác xây dựng dự toán ngân sách năm 2014; các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác được giao và trong việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa các cơ quan trong khối. Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban nhân dân tỉnh.

 * Thành phần mời dự:

- Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển - Chủ tịch UBND tỉnh (chủ trì);

- Đồng chí Nguyễn Dương Thái - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh;

- Trưởng Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh;

- Trưởng, phó các sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch & Đầu tư, Cục thuế tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh và các trưởng phòng có liên quan của các đơn vị (Do thủ trưởng các sở, ngành mời);

- Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh;

- Báo Hải Dương, Đài Phát thanh & TH tỉnh (có phóng viên theo dõi để đưa tin).

* Thời gian: Chiều ngày 07 tháng 8 năm 2013 (Bắt đầu từ 14h00)

* Địa điểm: Phòng họp Cục thuế tỉnh (Số 191- Nguyễn Lương Bằng - Thành phố Hải Dương