Giấy mời Dự cuộc họp Lãnh đạo UBND tỉnh tuần thứ ba mươi bảy
  Cập nhật: 9/6/2019 2:49 PM

Thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh, Lãnh đạo UBND tỉnh tổ chức cuộc họp tuần thứ ba mươibảy,năm 2019 vào sáng thứ Ba, ngày 10 tháng 9 năm 2019; địa điểm: Hội trường tầng 01, Trụ sở UBND tỉnh.

Thành phần mời dự họp toàn bộ các nội dung:

- Đồng chí Nguyễn Dương Thái, Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ trì;

- Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Đại diện Lãnh đạo HĐND tỉnh;

- Đại diện Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ;

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và các chuyên viên có liên quan.

Để nghe và giải quyết một số nội dung công việc như sau:

1. Giao ban nội bộ: Thời gian từ 07 giờ 30' đến 08 giờ 30'.

a) Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh báo cáo xin ý kiến về đề nghị làm chủ đầu tư và thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Phúc Điền mở rộng của Công ty cổ phần Trung Quý Bắc Ninh.

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo xin ý kiến về một số nội dung sau:

- Báo cáo xin chấp thuận vị trí, ranh giới, diện tích thực hiện Dự án Cửa hàng kinh doanh xăng dầu và dịch vụ thương mại Hưng Long của Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Hưng Long II;

- Báo cáo xin ý kiến chỉ đạo đối với một số đề xuất thực hiện dự án trên đường trục 390, huyện Thanh Hà;

- Về việc tiếp nhận Dự án đầu tư Cơ sở sản xuất bao bì và cho thuê nhà xưởng tại xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng của Công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi Hoa Kỳ.

c) Văn phòng UBND tỉnh báo cáo xin ý kiến giải quyết một số nội dung, công việc.

2. Báo cáo về việc rà soát các dự án đầu tư trong nước và nước ngoài đầu tư ngoài các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã có chủ trương hoặc được chấp thuận đầu tư nhưng không thực hiện triển khai xây dựng theo tiến độ cam kết hoặc chậm tiến độ theo quy định (tính đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2019)

* Đơn vị báo cáo: Sở Kế hoạch và Đầu tư. Thời gian từ 8 giờ 30' đến 9 giờ 30'.

* Mời dự:

- Đại diện Lãnh đạo các Sở: Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Đại diện Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố: Hải Dương, Chí Linh, Kinh Môn, Kim Thành, Nam Sách, Cẩm Giàng,Tứ Kỳ, Gia Lộc.

3. Báo cáo xin ý kiến về Kế hoạch làm thủy lợi Đông Xuân năm 2018-2019

* Đơn vị báo cáo: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Thời gian từ 09 giờ 30' đến 10 giờ 30'.

* Mời dự:

- Đại diện Lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải;

- Đại diện Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố;

- Đại diện Lãnh đạo các doanh nghiệp: Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Hải Dương, Công ty cổ phần Quản lý công trình đô thị Hải Dương.

4. Báo cáo xin ý kiến về Kế hoạch xét thăng hạng viên chức ngành y tế và Kế hoạch tuyển dụng giáo viên năm 2019

* Đơn vị báo cáo: Sở Nội vụ. Thời gian từ 10 giờ 30' đến 11 giờ 30'.

* Mời dự:Giám đốc các Sở: Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Y tế.

Đề nghị các đại biểu tới dự đầy đủ, đúng giờ, đúng thành phần để cuộc họp đạt kết quả./.