Giấy mời dự cuộc họp Lãnh đạo UBND tỉnh tuần thứ ba mươi sáu
  Cập nhật: 9/3/2019 8:16 AM

Thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh, Lãnh đạo UBND tỉnh tổ chức cuộc họp tuần thứ ba mươisáu,năm 2019 vào sáng thứ Tư, ngày 04 tháng 9 năm 2019; địa điểm: Hội trường tầng 01, Trụ sở UBND tỉnh.

Thành phần mời dự họp toàn bộ các nội dung:

- Đồng chí Nguyễn Dương Thái, Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ trì;

- Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Đại diện Lãnh đạo HĐND tỉnh;

- Đại diện Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ;

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và các chuyên viên có liên quan.

Để nghe và giải quyết một số nội dung công việc như sau:

1. Giao ban nội bộ: Thời gian từ 07 giờ 30' đến 08 giờ 00'.

2. Báo cáo xin ý kiến về việc thực hiện di dời Nhà máy gạch ốp lát Hải Dương của Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội, và việc thành lập Đoàn kiểm tra việc di dời Nhà máy gạch ốp lát Hải Dương của Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội

* Đơn vị báo cáo: Sở Kế hoạch và Đầu tư. Thời gian từ 08 giờ 00' đến 08 giờ 45'.

* Mời dự:

- Đại diện Lãnh đạo các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường;

- Đại diện Lãnh đạo UBND thành phố Hải Dương.

3. Báo cáo xin ý kiến về việc điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu phát triển dân cư mới và dịch vụ Đông Bắc thị trấn Gia Lộc, tỷ lệ 1/500

* Đơn vị báo cáo: Sở Xây dựng và Đơn vị tư vấn lập quy hoạch (do Sở Xây dựng mời). Thời gian từ 08 giờ 45' đến 09 giờ 30'.

* Mời dự:

- Đại diện Lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải;

- Đại diện Lãnh đạo UBND huyện Gia Lộc.

4. Báo cáo xin ý kiến về Quy hoạch chi tiết xây dựng Tòa nhà công viên trung tâm Chí Linh, Hải Dương và Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư cao cấp Đồng Cơ Điện, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương

* Đơn vị báo cáo: Sở Xây dựng và Đơn vị tư vấn lập quy hoạch (do Sở Xây dựng mời). Thời gian từ 09 giờ 30' đến 10 giờ 15'.

* Mời dự:

- Đại diện Lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải;

- Đại diện Lãnh đạo UBND thành phố Chí Linh.

5. Báo cáo xin ý kiến về Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu công nghiệp Quốc Tuấn - An Bình, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

* Đơn vị báo cáo: Sở Xây dựng và Đơn vị tư vấn lập quy hoạch (do Sở Xây dựng mời). Thời gian từ 10 giờ 15' đến 11 giờ 15'.

* Mời dự:

- Đại diện Lãnh đạo các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh;

- Đại diện Lãnh đạo UBND huyện Nam Sách;

- Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Khu công nghiệp kỹ thuật cao An Phát (giao Sở Xây dựng mời giúp UBND tỉnh).

Đề nghị các đại biểu tới dự đầy đủ, đúng giờ, đúng thành phần để cuộc họp đạt kết quả./.

 
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: