Giấy mời dự phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 6 năm 2019
  Cập nhật: 6/14/2019 7:32 AM

Thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2016-2021, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6 năm 2019 để chuẩn bị nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 10, khóa XVI; thời gian vào buổi chiều thứ Hai, ngày 17 tháng 6 năm 2019, tại Hội trường tầng 1, trụ sở UBND tỉnh. 

I. Thành phần mời dự toàn bộ các nội dung

- Đồng chí Nguyễn Dương Thái, Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ trì;

- Các đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh;

- Đại diện Lãnh đạo HĐND tỉnh;

- Đại diện Lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh;

- Đại diện Lãnh đạo Uỷ ban MTTQ tỉnh;

- Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh;

- Các đồng chí ủy viên UBND tỉnh;

- Đại diện Lãnh đạo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh;

- Đại diện Lãnh đạo: Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND tỉnh;

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;

- Tổng Biên tập Báo Hải Dương, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh (và cử phóng viên theo dõi, đưa tin);

- Thường trú Báo Nhân dân tại Hải Dương, Thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Hải Dương (đề nghị cử phóng viên theo dõi, đưa tin).

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và các chuyên viên có liên quan.

II. Nội dung

1. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm, giải pháp thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng cuối năm 2019.

* Đơn vị báo cáo: Sở Kế hoạch và Đầu tư; Thời gian: từ 13h30’ đến 15h300’.

* Mời dự:

- Đại diện lãnh đạo Ban Pháp chế, Ban KT&NS, Ban VH&XH - HĐND tỉnh;

- Đại diện Lãnh đạo các sở, ban, ngành: Sở GTVT, Sở NN&PTNT, Cục Thuế tỉnh, Cục Thống kê tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Liên minh HTX tỉnh;

- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố.

2. Tờ trình về việc ban hành Quy định một số mức chi phục vụ cho công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Hải Dương; Tờ trình về việc quy định điều chỉnh, bổ sung mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hải Dương; Tờ trình phê duyệt mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng học phí của Trường THCS Lê Quý Đôn, thành phố Hải Dương năm học 2019 – 2020; tờ trình Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành quy định chế độ chi tiếp khách nước ngoài, chế độ chi tổ chức hội  nghị, hội thảo quốc tế và chế độ chi tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

* Đơn vị báo cáo: Sở Tài chính; Thời gian: từ 15h30’ đến 17h00’.

* Mời dự:

- Đại diện lãnh đạo Ban Pháp chế, Ban KT&NS, Ban VH&XH - HĐND tỉnh;

- Đại diện Lãnh đạo các sở, ban, ngành: Sở GTVT, Sở NN&PTNT, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Liên minh HTX tỉnh;

- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố;

- Hiệu trưởng Trường THCS Lê Quý Đôn, thành phố Hải Dương.

Đề nghị các đại biểu tới dự đầy đủ, đúng giờ, đúng thành phần để phiên họp thường kỳ đạt kết quả./.

 
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: