Giấy mời họp Lãnh đạo UBND tỉnh tuần thứ hai mươi lăm năm 2019
  Cập nhật: 6/17/2019 1:49 PM

Thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh, Lãnh đạo UBND tỉnh tổ chức cuộc họp tuần thứ hai mươi lăm vào sáng thứ Ba, ngày 18 tháng 6 năm 2019; địa điểm: Hội trường tầng 01, Trụ sở UBND tỉnh.

Thành phần mời dự họp toàn bộ các nội dung:

- Đồng chí Nguyễn Dương Thái, Chủ tịch UBND tỉnh – Chủ trì;

 - Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Đại diện Lãnh đạo HĐND tỉnh;

- Đại diện Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ;

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và các chuyên viên có liên quan;

Để nghe và giải quyết một số nội dung công việc như sau:

1. Giao ban nội bộ: Thời gian từ 07 giờ 30' đến 08 giờ 00'.

2. Báo cáo về việc thống nhất phạm vi, ranh giới thực hiện Dự án Khu dân cư phía Nam đường Tôn Đức Thắng, thành phố Hải Dương

* Đơn vị báo cáo: UBND thành phố Hải Dương. Thời gian báo cáo từ 08 giờ 00' đến 08 giờ 45'.

* Mời dự:

- Đại diện Lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải;

- Người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần đầu tư Newland (giao UBND thành phố Hải Dương mời giúp UBND tỉnh)

3. Báo cáo kết quả rà soát vướng mắc liên quan đến Dự án sân gôn Ngôi sao Chí Linh, thành phố Chí Linh

* Đơn vị báo cáo: Sở Tài nguyên và Môi trường. Thời gian báo cáo từ 08 giờ 45' đến 09 giờ 30'.

* Mời dự:

- Đại diện Lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải

- Đại diện Lãnh đạo UBND thành phố Chí Linh

4. Báo cáo xin ý kiến về Quy định mức chi chế độ dinh dưỡng cho Huấn luận viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Hải Dương

* Đơn vị báo cáo: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Thời gian báo cáo từ 09 giờ 30' đến 10 giờ 30'.

* Mời dự:

- Đại diện Lãnh đạo các ban Văn hóa – Xã hội của HĐND tỉnh

- Đại diện Lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp.

 

 
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: