Giấy mời họp Lãnh đạo UBND tỉnh tuần thứ hai mươi tư
  Cập nhật: 6/7/2019 8:20 AM

Thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh, Lãnh đạo UBND tỉnh tỏ chức cuộc họp tuần thứ hai mươi tư năm 2019 vào sáng thứ Hai, ngày 10 tháng 6 năm 2019; địa điểm: Hội trường tầng 01, Trụ sở UBND tỉnh.

Thành phần mời dự họp toàn bộ các nội dung:

- Đồng chí Nguyễn Dương Thái, Chủ tịch UBND tỉnh – Chủ trì;

- Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Đại diện Lãnh đạo HĐND tỉnh;

- Đại diện Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy;

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và các chuyên viên có liên quan.

Để nghe và giải quyết một số nội dung công việc như sau:

1. Giao ban nội bộ: Thời gian từ 07 giờ 30' đến 08 giờ 15'

a, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo xin ý kiến về:

- Rà soát lại trình tự, thủ tục liên quan đến việc đầu tư xây dựng Trường mầm non và Tiểu học tư thục Sao Mai, thành phố Hải Dương của Công ty Việt Đức;

- Đề xuất của Công ty cổ phần dây và cáp điện Thượng Đình tại xã Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng.

* Mời dự:

- Đại diện Lãnh đạo Ban Quản lí các KCN tỉnh;

- Đại diện Lãnh đạo UBND thành phố Hải Dương;

- Đại diện Lãnh đạo UBND huyện Cẩm Giàng.

b, Văn phòng UBND tỉnh báo cáo xin ý kiến giải quyết một số nội dung công việc.

2. Báo cáo về đề nghị của Công ty cổ phần VINAMIT xin lập quya hoạch chi tiết xây dựng Khu thương mại dịch vụ và dân cư mới phường Ái Quốc, thành phố Hải Dương

* Đơn vị báo cáo: Sở Xây dựng. Thời gian báo cáo từ 08 giờ 15' đến 09 giờ 15'.

- Đại diện Lãnh đạo các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông Vận tải, Công thương;

- Đại diện Lãnh đạo UBND thành phố Hải Dương;

- Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần VINAMIT (giao Sở Xây dựng mời giúp UBND tỉnh).

3. Báo cáo tổng hợp tiến độ thực hiện công tác nghiệm thu các khu đô thị, khu dân cư mới trên địa bàn tỉnh

* Đơn vị báo cáo: Sở Xây dựng. Thời gian báo cáo từ 09 giờ 15' đến 10 giờ 15'.

* Mời dự:

- Đại diện Lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải;

- Đại diện Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố;

- Đại diện các doanh nghiệp: Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Cường Hà Nội, Công ty cổ phần đầu tư Tây Bắc, Công ty cổ phần xây dựng - du lịch Hà Hải (giao Sở Xây dựng mời giúp UBND tỉnh).

4. Báo cáo xin ý kiến về kinh phí hỗ trợ tiền đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế

* Đơn vị báo cáo: Bảo hiểm xã hội tỉnh. Thời gian báo cáo từ 10 giờ 00' đến 11 giờ 00'

* Mời dự:

- Đại diện Lãnh đạo các sở: Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Đại diện Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố.

Đề nghị các đại biểu tới dự đầy đủ, đúng giờ, đúng thành phần để cuộc họp đạt kết quả./.

 
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: