Giấy mời hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018
  Cập nhật: 6/14/2019 7:12 AM

Thực hiện Giấy mời số 47/GM-TWPCTT ngày 11/6/2019 của Ban chỉ đạo Trung ương về hội nghị trực tuyến tổng kết công tác Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 2018, triển khai nhiệm vụ thời gian tới; Hội nghị do Thủ tướng Chính phủ chủ trì. Uỷ ban nhân dân tỉnh kính mời các đại biểu tới dự Hội nghị trực tuyến nêu trên, cụ thể:

1. Thành phần, thời gian, địa điểm:

1.1. Tại đầu cầu Hà Nội:          

a) Thành phần: 

- Đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh;

- Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

b) Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: Từ 7h30 ngày 20/6/2019.

- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị quốc tế, số 11 Lê Hồng Phong, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

1.2. Tại đầu cầu ở tỉnh:           

a) Thành phần: 

- Lãnh đạo UBND tỉnh;

- Các thành viên Ban chỉ huy PCTT và tìm kiếm cứu nạn tỉnh;

- Văn phòng Ban chỉ huy PCTT và tìm kiếm cứu nạn tỉnh;

- Tiểu ban hậu phương; Tiểu ban tìm kiếm cứu nạn;

- Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải;

b) Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: Từ 7h30 ngày 20/6/2019.

- Địa điểm: Phòng họp tầng 1, UBND tỉnh Hải Dương.

1.3. Tại đầu cầu cấp huyện:

a) Thành phần:

Lãnh đạo UBND cấp huyện; Thành viên Ban chỉ huy PCTT & TKCN cấp huyện; Đại diện các Phòng, ban chuyên môn và Chủ tịch UBND một số xã trọng điểm (Do Lãnh đạo UBND cấp huyện triệu tập).

b) Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: Từ 7h30 ngày 20/6/2019.

- Địa điểm: Tại các huyện, thành phố (do UBND huyện, thành phố bố trí).

2. Để triển khai tổ chức Hội nghị, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

2.1. Sở Nông nghiệp và PTNT:

- Chuẩn bị, báo cáo, tài liệu và các điều kiện cần thiết khác phục vụ cho Hội nghị;

- Tổng hợp danh sách các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu cấp tỉnh, cấp huyện báo cáo Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai trước 12 giờ ngày 17/6/2019.

2.2. Sở Thông tin và Truyền thông:

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để thực hiện kết nối các đầu cầu từ Trung ương xuống tỉnh và từ tỉnh xuống các huyện, thành phố. Thời gian kết nối thử vào lúc 14h ngày 19/6/2019.

2.3. UBND các huyện, thành phố:

- Triển khai các biện pháp kỹ thuật để sẵn sàng kết nối trực tuyến từ đầu cầu cấp huyện tới đầu cầu cấp tỉnh. Liên hệ với Sở Thông tin để thực hiện kết nối trực tuyến.

- Cử đầu mối phối hợp với Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai và Sở Nông nghiệp và PTNT ( qua Chi cục quản lý đê điều và phòng chống lụt bão tỉnh) để triển khai công việc chuẩn bị cho Hội nghị.

- Tổng hợp danh sách các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu cấp huyện và báo cáo về Sở Nông nghiệp và PTNT ( qua Chi cục quản lý đê điều và phòng chống lụt bão tỉnh) trước 11 giờ ngày 17/6/2019.

(Tài liệu phục vụ Hội nghị sẽ được cập nhật trên website của Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai tại địa chỉ: www.phongchongthientai.vn trước ngày 18/6/2019).

UBND tỉnh kính mời các đại biểu tham dự đầy đủ, đúng giờ./.